Hållbar industri

Självkörande flygplanet släcker bränderna

Den första obemannade brandsläckningsplanet i världen ska kunna leverera 3 000 liter vätska över en brand. Foto: Thrush Aircraft
Den första obemannade brandsläckningsplanet i världen ska kunna leverera 3 000 liter vätska över en brand. Foto: Thrush Aircraft
Red Rhini Robot kan utrustas med trycksatt skum eller vatten och leta upp och släcka elden helt autonomt. Foto: Government Technology
Red Rhini Robot kan utrustas med trycksatt skum eller vatten och leta upp och släcka elden helt autonomt. Foto: Government Technology
Brandbåten ”Ralamander” är planerad att vara 20 meter lång och ska utrustas med FiFi-1-funktion. Foto: Robert Allan Ltd
Brandbåten ”Ralamander” är planerad att vara 20 meter lång och ska utrustas med FiFi-1-funktion. Foto: Robert Allan Ltd
Roboten kan hitta överlevande i rasmassor med hjälp av ljud, värme och de kemiska ämnen som människor utsöndrar. Foto: Government Technology
Roboten kan hitta överlevande i rasmassor med hjälp av ljud, värme och de kemiska ämnen som människor utsöndrar. Foto: Government Technology
Spanska Drone Hoppers målsättning är att kunna lägga en vattendimma som motsvarar 600 liter i minuten, finfördelad med hjälp av drönarnas propellrar. Foto: Drone Hopper
Spanska Drone Hoppers målsättning är att kunna lägga en vattendimma som motsvarar 600 liter i minuten, finfördelad med hjälp av drönarnas propellrar. Foto: Drone Hopper
Exoskelett ska hjälpa SCDF:s brandmän genom att lätta bördan med 60 kg. Foto: Government Technology
Exoskelett ska hjälpa SCDF:s brandmän genom att lätta bördan med 60 kg. Foto: Government Technology

I flera länder utvecklas teknik kring fjärrrstyrd brandbekämpning. En rad innovationer är på gång – från flygfarkoster till båtar.

Publicerad

Arbetet med brandbekämpning är farligt, inte minst under skogsbränder. Med jämna mellanrum ringas brandmän in av lågorna och omkommer. Därför jobbar en rad företag för att ta bort människan ur ekvationen – och föra in autonomi i släckningsarbetet.

I USA har Drone America slagit sig samman med flygplanstillverkaren Thrush Aircraftm och tillsammans ska du utveckla det första obemannade brandsläckningsplanet i världen.

Målsättningen är att drönaren ska kunna leverera 3 000 liter vätska över brandhärden, och via IR-kameror och andra sensorer även förse personalen på marken med realtidsdata om brandens spridning, utveckling och riktning. En styrka är att detta kan göras nattetid.

”För närvarande används bara bemannade tankerflygplan vid brandbekämpning från luften, och de klarar inte av att göra detta nattetid. Men det är under det här ’mörka fönstret’ som de autonoma tankerplanen kan dra nytta av de svalare nattemperaturerna och den lägre intensiteten hos bränderna – för att ge taktiskt stöd till markoperationerna, detta utan att riskera livet på mänskliga piloter”, skriver Drone America i ett uttalande på sin hemsida.

Förmodligen kommer plattformen för samarbetet att utgöras av Thrush Aircrafts modell 510G. Flygplanet är 10,3 meter långt med ett vingspann på 14,4 meter, och en torrvikt på 2,1 ton. Drivkällan är en turbopropmotor på 800 hästkrafter. Den senaste versionen kan leverera knappa 1 900 liter vätska – den kan dock göra detta från 24 meters höjd.

Det spanska företaget Drone Hopper väljer att istället utnyttja drönarsvärmens fördelar för att nå en lika stor volym släckande vätska. Deras målsättning är att kunna lägga en vattendimma som motsvarar 600 liter i minuten, finfördelad med hjälp av drönarnas propellrar.

Detta skulle ske nattetid för största effekt. Det rapporterar Horizon Magazine. En stor konkurrensfördel flygplanens höga kostnader som förmodligen kommer göra drönarsvärmarana prisvärda.

Även på marken tar tekniken nya kliv, och Asien visar vägen. Singapore Civil Defence Force har betonat att man nu kommer fokusera på robotisering, automation och andra smarta tekniklösningar. Under våren demonstrerades flera nya innovationer vid Singapore University of Technology and Design – bland annat ett exoskelett som hjälper SCDF:s brandmän genom att lätta bördan med 60 kilo. Samt ”Life Detection Robot”, som kan hitta överlevande i rasmassor med hjälp av ljud, värme och de kemiska ämnen som människor utsöndrar.

Mest uppmärksamhet fick dock Red Rhino Robot, även kallad 3R. Den kan utrustas med trycksatt skum eller vatten – och roboten kan leta upp och släcka elden helt autonomt. Även om 3R har en begränsad mängd skum så kan den ge brandmännen värdefull extratid för att hinna rigga en vattenslang innan det blir övertänt. Red Rhino väger 80 kilo och passar in i den sjätte generationen av SCDF:s fordon ”Light Fire Attack Vehicle”. Den härdiga roboten kan klara av upp till 250 grader Celsius – och är vattentät. Se klippet när den demonstrerar sin släckningsförmåga.

Till sjöss utgör brand ett ständigt hot, på fartyg såväl som oljeplattformar. Nu håller norska Kongsberg Maritime och Robert Allan Ltd på att utveckla ett besättningslöst brandsläckningsfartyg. ”Ralamander” ska vara den första i en serie – brandbåten är planerad att vara 20 meter lång och ska utrustas med FiFi-1-funktion, vilket innebär tre installerade brandpumpar. Pumpkapaciteten kommer vara 2 400 kubikmeter i timmen, samt erbjuda möjlighet för släckning med skum.

Till en början tänker man sig en fjärrstyrd båt, men Kongsberg Maritime lägger fram möjligheter för en högre eller lägre grad av autonomi. Fjärrstyrning kan ske från en konsol ombord i en bemannad brandbåt eller ett annat fartyg i närheten.

På grund av behovet av stor pumpkapacitet är båten konstruerat som ett batterihybrid-fartyg med dieselelektrisk framdrift. För lite större fartyg kan LNG (flytande, nerkyld gas) vara ett alternativ. För den nya serien fjärrstyrda brandbåtar har man även utvecklat en nedfällbar mast som kan lyfta en av de tre vattenkanonerna till en högre punkt, för släckning av bränder på ett fartygsdäck eller en kaj.