”Vi jobbar för att göra Sverige världsledande”

2013-10-16 09:54  
Erik Lundqvist.

KRÖNIKA. Stärkt och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri kräver gemensamma insatser.

Därför satsar vi i Robotdalen nu på Automationsutmaningen för att sprida vårt framgångsrika koncept med förstudier kring automatisering på små och medelstora företag.

Först ut är Högskolan i Väst och Innovatum Teknikpark i Trollhättan. Jag och övriga ledamöter i Automathink önskar dem lycka till.

Det är egentligen ganska enkelt – konkreta koncept som gör skillnad, automationslösningar som utgår från tillverkningsindustrins behov och innovativ produktutveckling i samverkan mellan robottillverkare, systemintegratör och slutkund.

Det är bara några exempel på insatser som stärker konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri.

Robotdalen är ett robotkluster med bas i Mälardalsregionen, som agerar nationellt för att stärka svensk robotik internationellt. Vi agerar för att öka konkurrenskraften i svenska SME-företag med målsättningen att svensk tillverkningsindustri ska bli en världsledande användare av innovativ robotautomation.

Vi har genomfört över 200 förstudier på små och medelstora tillverkningsindustrier, där studenter med stöd av mentorer undersökt företagens möjligheter att investera i robotbaserad automation. Förstudier som genererat investeringar på 200 miljoner kronor med produktivitetsökningar på 10–30 procent.

Förstudierna har också gett viktig kunskap om vilka behov som finns i tillverkningsindustrin och vilken typ av robotlösningar som efterfrågas. En kärnfråga för att säkerställa att slutkundens behov tas tillvara vid produktutveckling. Vi tror på mer samarbete genom hela kedjan och samlar nu robottillverkare, systemintegratörer och slutkunder i ett antal innovativa produktutvecklingsprojekt. Allt för att få fram nya produkter och företag som gynnar och stärker svensk tillverkningsindustri.

Och vi är inte ensamma. Flera starka aktörer ser och agerar kring ökad konkurrenskraft i svensk industri.

Efter tio år har Robotdalen blivit en viktig spelare för robot­innovationer i Sverige och som nybliven medlem i tankesmedjan Automathink ser jag stora möjligheter att utbyta erfarenheter och ytterligare växla upp viktiga, gemensamma satsningar på en svensk tillverkningsindustri som vi verkligen tror på!

Erik Lundqvist, vd Robotdalen, ledamot i tankesmedjan Automathink

News Pilot

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt