Tryckluft nyckel för att spara energi i industrin

2018-01-31 11:48  

Med enkla medel kan industrin halvera sin elförbrukning för tryckluft. Det skulle kunna spara el motsvarande nära 350.000 elbilar, enligt energieffektiviseringsbranschen.

Elproduktionen står för 40 procent av världens samlade koldioxidutsläpp, och i Sverige svarar industrin för 35 procent av elförbrukningen. Men utan åtgärder för energieffektivisering skulle andelen vara mycket större.

Lotta Bångens, vd för Energi- effektiviseringsföretagen (EEF), lyfter fram att den svenska industrin har åstadkommit kraftiga minskningar av sin elförbrukning.

– Man brukar ju framhålla hur betydelsefull kärnkraften varit för energiproduktionen. Men i Sverige har vi faktiskt energieffektiviserat motsvarande lika mycket el som kärnkraften producerar, under en ungefär lika lång tidsperiod som kärnkraftsutbyggnaden pågick. Det betyder att vi skulle behövt dubblera kärnkraftsutbyggnaden, eller byggt annan ny produktion, om vi inte hade energieffektiviserat, säger Lotta Bångens.

Men mycket återstår att göra om Sverige ska klara målet i Energiöverenskommelsen från 2016: att förbruka hälften så mycket energi 2030 som 2005.

EEF för en fortlöpande dialog med industrin för att pejla dess behov, och underlätta energieffektiviseringen.

– Vi tror att många vill energieffektivisera, men kanske inte alltid vet hur de ska gå till väga. Därför är det viktigt att vi som leverantörer gör det enkelt för företagen, och framför allt att vi visar vad som går att göra utan att produktionen påverkas. Belysning, fläktar och tryckluft kan ofta effektiviseras utan avbrott i produktionen, säger Lotta Bångens.

Ett område som ofta förbises när man letar besparingspotential är just tryckluft, anser Torbjörn Lundberg. Han är vd för SMC Automation AB, dotterbolag till japanska SMC Corporation som är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter.

– Man tittar oftast på uppvärmning, belysning och annat. Men för industrin som helhet går minst tio procent av energiförbrukningen till att producera komprimerad luft, säger Torbjörn Lundberg.

I många fall används tryckluften till kylning eller till att blåsa rent.

– Där kan man ofta hitta andra, mer energieffektiva metoder. Men många tar tryckluften lite för given och tänker inte på att det finns en eldriven kompressor bakom, säger Torbjörn Lundberg.

Dessa tio procent av förbrukningen kan halveras med kostnadseffektiva och ganska enkla medel, som Torbjörn Lundberg uttrycker det. Skulle detta genomföras konsekvent, innebär det att man frigör el motsvarande laddningen av nästan 350 000 elbilar, enligt SMC:s beräkningar.

– Mycket kan uppnås bara genom att upptäcka och täta läckor. Jag tycker att man ska mäta tryck och flöde kontinuerligt, och där har den tekniska utvecklingen spelat oss i händerna. Det krävs betydligt mindre åtgärder för det i dag än tidigare, säger Torbjörn Lundberg.

Tryckluft är en nyckelkomponent i robotiseringen.

– Då handlar det ju om relativt lite luft, men även där finns besparingar att göra. I dag har man ofta samma tryck i den återtagande rörelsen som i arbetsrörelsen, men det kan man enkelt åtgärda med en regulator, säger Torbjörn Lundberg.

Energieffektivisering av tryckluften innebär ganska små investeringar i de flesta tillverkande industrier, menar Torbjörn Lundberg.

– Vi har exempel på maskiner vi byggt om för 60 000–70 000 kronor, och det har återbetalat sig på kanske sex månader. Bygger man energieffektivare maskiner från start är merkostnaderna marginella. Det betalar sig i princip från dag ett, säger Torbjörn Lundberg.

Tommy Harnesk

redaktionen@nyteknik.se

Energiöverenskommelsen

2016 enades regeringen samt Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en ramöverenskommelse för energipolitiken.

Där ingår att Sverige 2030 ska ha 50 procent effektiv-are energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP.

I fjol beslöt regeringen dessutom att satsa 125 miljoner kronor på ett program för energieffektivisering i industrin, som ska hjälpa Sverige att nå målet. Det är ännu inte bestämt hur pengarna ska fördelas.

Tommy Harnesk

Mer om: Energi Tryckluft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt