Testbäddar för digitalisering i industrin

2017-11-15 09:06  

Swerea lanserar fyra nya testbäddar, där företag ska kunna bygga upp både fysiska och virtuella provmiljöer. Syftet är att öka digitaliseringen i svensk industri.

Vinnova har beviljat Swerea IVF fyra nya testbäddsprojekt inom ramarna för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. I testbäddarna kommer företag att kunna bygga upp såväl virtuella som fysiska miljöer, och testa digitaliserade produktionsmetoder med målet att skapa konkurrenskraft för det enskilda företaget.

– Vi kopplar det digitala mot den fysiska verkligheten inom olika typer av produktion och inspektion. Här kan svensk industri och forskning jobba tillsammans med uppkopplade tillverkningsmetoder och produktionsflöden, säger Elisabeth Sagström-Bäck, avdelningschef på Swerea.

Konkret handlar det om fyra olika testbäddar: HJT (Hybrid Joining Test bed for smart production) kommer att fokusera på att stötta svensk industri i att utveckla en flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, hybridfogning, montering och mekanisk fogning.

DiSAM (Digitalisering av tillverkningskedjan av Additiv Tillverkning) syftar till att koppla samman fysiska och digitala plattformar i kedjan av additiv tillverkning. På detta sätt ska företag kunna utvärdera additiv tillverkning som produktionsmetod, och förhoppningsvis kunna minska ledtider, kunna utföra anpassningar enklare och snabbare, skapa innovativa produkter samt upprätta spårbarhet i tillverkningskedjan.

Robotlyftet, ”Digi-load” ska stärka konkurrenskraften hos svensk ytbehandlingsindustri genom att öka användningen av digitala tekniker i produktionen – speciellt inom områdena automatiserad hängning och nedplockning i ytbehandlingsprocessen. VIST (Vision Inspection Swedish Testbeds) syftar till att knyta ihop befintliga testanläggningar inom optiska mätmetoder och datahantering genom visualisering, och på så vis skapa förutsättningar för företag att utveckla industrinära lösningar för inline ytkarakterisering i realtid. Detta projekt genomförs tillsammans med Linköpings universitet och Mittuniversitetet.

De olika projekten genomförs delvis i Swereas lokaler, och delvis på plats ute hos de deltagande företagen. Projekten inleds nu under hösten och kommer att pågå i 2,5 till tre års tid.

– Men även efter projekttidens utgång ska man kunna jobba vidare i testbäddarna, både fysiskt och i deras digitala tvillingar, säger Elisabeth Sagström-Bäck.

Testbäddsprojekten

De fyra nya testbäddsprojekten ingår i Vinnovas strategiska innovationsprogram Produktion 2030, och är en del i regeringens satsning för att nå de så kallade 17 globala målen för hållbar utveckling. Vinnova har beviljat testbäddarna totalt 23,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 40 procent av den samlade budgeten. Resterande medel skjuts till av deltagande industriparter.

Tommy Harnesk

Mer om: Industri

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt