Så ska Stena Line bli världens första "ai-rederi"

2018-04-09 08:17  
Rederiet Stena Line har 38 fartyg som går i linjetrafik i Europa. Här är Stena Danica, som går mellan Göteborg och Fredrikshavn i Danmark.Foto: Stena line

Om tre år ska rederiet vara fullständigt assisterat av ai, enligts Stena Lines innovationschef.

Man kan inte vänta tills ai-tekniken är mogen. Man måste börja nu, enligt Amer Mohammed, innovationschef på Stena Line.

-Utmaningen ligger inte i det tekniska, utan i det kulturella. De befintliga processerna togs fram på 80- och 90-talen eller ännu tidigare, under helt andra förutsättningar än dagens. På den tiden krävdes mycket tid och pengar för att ändra en teknisk process. I dag är det mycket enklare och billigare att testa nya saker och se vad som händer, säger Amer Mohammed.

Han beskriver det som att rederiet bygger ai på ett modulärt sätt, där det ska vara enkelt att kassera sådant som inte fungerar eller byta till något bättre. Ett exempel på detta är neuralnätet Namolane, som korrigerar felstavade namn i passagerarnas biljettuppgifter.

-Det har vi testat och skrotat, även om det fortfarande finns som öppen källkod, säger Amer Mohammed.

Ett av flera pågående ai-projekt handlar om förmågan att bedöma det förväntade bokningsläget i förväg.-Där jobbar vi med ett antal algoritmer som på ett bättre sätt ska kunna förutse antalet passagerare, upp till tre månader in i framtiden. Sådana prognoser är betydelsefulla för att avgöra om vi behöver justera biljettpriserna, bedöma hur stor fartygsbesättning vi kommer att behöva, med mera, säger Amer Mohammed.

Förutom att kunna prognostisera hur många passagerare man kan vänta sig, vill man i förlängningen också kunna förutse vilka passagerarna kommer att vara vid en given tidpunkt.

-På så vis kan vi bedöma vad som kommer att säljas i färjornas butiker, och vad som kommer att beställas i restaurangerna ombord. Det påverkar förstås hela lager- och logistikkedjan, säger Amer Mohammed.

I en annan satsning testar man videoteknologi för biometrisk igenkänning av passagerare. Det syftar bland annat till att få en tydligare bild av kundflödena, och ge passagerarna en bättre upplevelse när de går genom gaten.

-Det vanliga inom biometrisk igenkänning är ju att man jobbar med bilder, det är rätt unikt att använda video, säger Amer Mohammed.

Ännu befinner sig Stena Lines omställning till kognitivt rederi i uppbyggnadsfasen. Amer Mohammed bedömer att i dagsläget 90 procent av rederiets ai-arbete handlar om att lära och bygga kompetens. Bara 10 procent är sådant som faktiskt genererar affärsnytta.

-Men om fem år tror jag förhållandet är det omvända, säger han.

Stena Line

Stena Lines pågående ai-projekt just nu:

- Price Matching Intelligence. En så kallad crawler som söker upp aktuella produktpriser online, så att prismärkningen ombord kan jämföras med priserna i land.

- Algoritmer som förutser det förväntade antalet passagerare i förväg.

- Chattboten Stina, som finns i rederiets app, på Facebook Messenger och kan besvara kundmail.- Videobaserad biometrisk ansiktsigenkänning.

Målet är att Stena Line år 2021 ska vara världens första kognitiva rederi, och fullständigt assisterat av ai.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt