”Prioritera utbildning för nya jobb”

2015-03-25 07:27  

Robotiseringen får regeringen att tillsätta en analysgrupp. Ny Teknik Automation frågade fem experter hur samhällsförändringen ser ut och vad regeringens analysgrupp bör fokusera på.

Robotisering. Automatisering av kvalificerade tjänster. Digitalisering. Det är dessa förändringar som får Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor, att tillsätta en arbetsgrupp som ska studera hur drastiska teknikförändringar påverkar arbetsmarknaden och hur politiken bör möta detta.

– Vi måste förstå hur tillväxten av nya jobb sker och hur vi kan fortsätta att ha en hög sysselsättning. Det är viktigt för att vårt samhälle ska fungera. Den offentliga sektorn är exempelvis också helt beroende av att vi har hög sysselsättning, säger Kristina Persson.

Teknikföretagens vd Åke Svensson finns med i gruppen som annars har en övervikt av ekonomer. Den leds av Kommunals ordförande Annelie Nordström och ekonomen Klas Eklund.

Danica Kragic Jensfelt, professor i datavetenskap på KTH, applåderar initiativet:

– Det är bra att regeringen tillsätter gruppen så att frågorna diskuteras innan teknologin är redo att användas så att vi kan styra teknologi i stället för att styras av den. Det är också viktigt att blanda in experter inom olika områden så att det inte blir en skev utvärdering, säger hon.

Mikael Klintberg är processledare inom Automation Region, en organisation för automationsföretag i Mälardalen:

– Vi står inför en global, teknisk revolution med helt nya nivåer av digitalisering, automatisering och robotisering. Förmågan att förstå och ta till sig ny teknik kommer att vara avgörande för att kunna konkurrera med omvärlden, säger han.

Detta gör att regeringen bör prioritera kompetensförsörjningen i utredningen, enligt Mikael Klintberg. Utbildning är ett ämne som återkommer i flera av experternas svar.

– Man måste diskutera vilka nya jobb som kommer att skapas och vilka krav det kommer att finnas kring utbildningen för dessa nya jobb, säger Danica Kragic Jensfelt.

Experterna ser stora möjligheter för Sverige genom att ta täten i utvecklingen – och vill att detta prioriteras.

– Sverige backar tyvärr i robottäthet enligt den senaste statistiken, detta är mycket alarmerande, säger Joacim Lorentsson, ordförande i robotföreningen Swira.

Vad tycker du är viktigast att regeringen tar med i analysen?

Erik Lundqvist, chef Robotdalen.

– Viktigast är att överväga ett konkret nationellt program för att öka användningen av innovativa tekniska lösningar, till exempel robotteknik, i många samhällssektorer, från tillverkande industri till hälso- och sjukvård. Detta leder till ökad produktivitet, högre kvalitet samt bättre arbetsmiljö, och därmed stora samhällsvinster för Sverige. Ökad sysselsättning längre upp i värdekedjan kommer då automatiskt.

 

Danica Kragic Jensfelt, professor i datavetenskap på KTH.

– Det handlar inte enbart om huruvida robotiseringen/digitaliseringen kommer att ersätta vissa jobb. Det finns många tunga och farliga jobb som redan i dag inte bör utföras av människor. Sedan måste man diskutera vilka nya jobb som kommer att skapas och vilka krav det kommer att finnas kring utbildningen för dessa nya jobb – det är inte klart att man i framtiden utbildas en gång i livet.

  

Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening, Sinf, och ordförande i tankesmedjan Automathink.

– Gruppen bör titta närmare på mindre och medelstora företags förutsättningar och möjligheter. Dels genom att stimulera innovation och teknikutveckling, dels genom att få in och engagera unga medarbetare i företagen, särskilt i industrin.

 

Joacim Lorentsson, försäljningschef Kuka i Norden och Baltikum samt ordförande i robotföreningen Swira.

– En viktig förändring är att servicerobotar redan påverkar hur man kommer att utforma nya affärsmodeller. I en affärsmodell som innehåller produktion kommer kompetens om robotik att vara faktorn som avgör var produktionen hamnar i världen. Redan nu kan man se exempel på att kompetens inom robotik flyttar produktion till ”Kompetensländer”. Sverige backar tyvärr i robottäthet enligt den senaste statistiken, detta är mycket alarmerande.

 

Mikael Klintberg, processledare Automation Region.

– Den bör prioritera kompetensförsörjningen. Hur kan vi stimulera teknikintresset hos unga? Hur kan vi matcha teknikutbildningen mot industrins behov? Hur kan vi förbättra kunskapsutbytet och samarbetet mellan företag, akademi och det övriga samhället? Genom att arbeta branschöverskridande och sätta människan i centrum har vi möjlighet att långsiktigt upprätthålla och även förstärka den svenska konkurrenskraften.

Fredrik Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt