Nu kommer nytt stöd för robotsatsningar: Automationscheckar

2019-05-23 06:34  

Små industriföretag som vill blir bättre på automation – vad ska de satsa på? Statliga satsningen Robotlyftet inför ett helt nytt stöd som ska hjälpa företagen att välja väg.

Robotlyftet är Tillväxtverkets program för att främja automatisering och robotisering inom mindre och medelstora företag i tillverkningsindustrin.

– Det är ett regeringsuppdrag som omfattar cirka 100 miljoner kronor, och vi vill att så mycket som möjligt av pengarna ska göra nytta direkt ute hos företagen, säger Ewa Thylén, programansvarig på Robotlyftet.

Därför lanseras nu så kallade automationscheckar, vilket innebär att tillverkningsföretag med under 250 anställda kan ansöka om upp till 150 000 kronor för att utveckla sin verksamhet mot högre grad av automatisering eller robotisering.

– Pengarna kan användas till vidareutbildning av personalen, testkörning, konsulthjälp eller andra automationsförberedande åtgärder, men inte till den faktiska robotinvesteringen. Den får företagen stå för själva, säger Ewa Thylén.

”När automationssatsningar slår fel har man inte förberett ordentligt”

För att underlätta ansökan, och tydliggöra sitt företags automationsbehov, kan man få kostnadsfri extern hjälp att genomföra en förutsättningsstudie. Ett 80-tal företag runt om i Sverige har redan deltagit i en pilotstudie tillsammans med Industriella Utvecklingscentra (IUC) som fått uppdraget att erbjuda denna tjänst.

– Det innebär att experter går in på företagen, kartlägger deras behov och undersöker hur automation kan få bäst effekt hos det enskilda företaget. Vi har sett att när automationssatsningar slår fel, beror det ofta på att man inte gjort förberedelserna ordentligt och därför inte får ut maximal nytta av investeringarna, säger Ewa Thylén.

I kartläggnings- och rådgivningsarbetet samarbetar IUC med Robotdalen, Rise och Automation Region.

– Det gör att de får väldigt stor samlad kompetens, och också att verksamheten blir rikstäckande. Ett krav från oss var att du ska kunna få den här hjälpen oavsett var i landet du är verksam, säger Ewa Thylén.

Robotlyftet räknar med att nå 500 företag

Det är även möjligt att ansöka om automationscheck om man gjort sin behovskartläggning på annat sätt, utan hjälp av IUC.

Det finns drygt 4 500 små och medelstora (upp till 249 anställda) industriföretag i Sverige, som skulle kunna söka dessa checkar. Robotlyftet räknar med att nå cirka 500 företag, alltså över tio procent, direkt med insatser som passar deras respektive automatiseringsbehov.

Utöver det satsar man även på utbildnings- och rådgivningsinsatser, som väntas nå tusentals företag.

Robotlyftet och automationscheckarna

Robotlyftet omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021 och är ett av Tillväxtverkets större uppdrag. Programmet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser, och aktiviteter för att bygga nätverk. Ökad kunskap ska tillsammans med ekonomiskt stöd göra det möjligt för fler företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

En automationscheck innebär att företag med upp till 49 anställda, som tagit in en offert på extern expertis, kan ansöka om pengar motsvarande 75 procent av offerten. Företag med 50 till 249 anställda kan ansöka om pengar motsvarande 50 procent av offerten. Maxtaket är dock alltid 150 000 kronor.

Inför ansökan kan företagen få kostnadsfri hjälp med förutsättningsstudie, coachning och rådgivning av externa experter i IUC:s regi. Man kan ansöka även om man gjort sin förutsättningsstudie utan hjälp av IUC.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt