Nästan nollutsläpp från grönaste fabriken

2011-10-11 23:00  
Fabriken koldioxidbantade och sänkte samtidigt bullret. Bland annat har skruvdragare och andra handverktyg som går på trycklyft bytts ut mot eldriven utrustning. Foto: Cicci Jonson / Bilduppdraget

För några år sedan släppte Volvo Penta ut 1300 ton koldioxid om året från fabriken i Vara. I år väntas utsläppen bli 100 ton. Nästa år – nära noll.

Tystnaden på verkstadsgolvet är en direkt följd av koldioxidbantningen. Det är en tystnad som tilltagit med åren - i takt med att fabriken i Vara infört den ene energibesparande åtgärden efter den andra.

När man bytte ut de dieseldrivna truckarna mot eldrivna gick bullret ner väsentligt. Och när skruvdragare och andra handverktyg som gick på trycklyft ersattes med eldriven utrustning dämpades bullret några snäpp till.

Resultatet är ett verkstadsgolv som upplevs tystare än många kontorslandskap och mindre bullrande än på en och annan tidningsredaktion.

- Men det minskade bullret är inte bara ett resultat av miljöåtgärderna. Vi har jobbat medvetet med den frågan också, säger Jens Lauridsen, miljösamordnare på Volvo Penta i Vara.

Folk inom Volvokoncernen beskriver honom som den enskilda person som betytt mest för växthusgasbekämpningen på Västgötaslätten. För några år sedan kunde han åka till jobbet sent på kvällarna och skriva ner var belysningen stod på och vilka maskiner som stod i stand-by-läge och slukade energi.

Han räknade ut vad det kostade, hur mycket koldioxid som släpptes ut, och uppmärksammade folk på hur mycket man kunde tjäna på att åtgärda slöseriet.

2004 satte bantningen fart på allvar. Med kartläggningar av energiförbrukningen, genom att installera rörelsevakter och annan automatik som optimerade elanvändningen. Man investerade i ett ventilationssystem som återvann energi, bytte ut maskiner, verktyg och truckar.

2009 hade energiförbrukningen gått ner så mycket att koldioxidutsläppen var en tredjedel av 2004 års utsläpp. Och från och med maj i år är utsläppen från produktionen och lagerhanteringen nere i noll.

- Vi tjänar pengar på att sparar energi. Och det tilltar med åren, i takt med att energipriserna stiger, säger Jens Lauridsen.

Är ni nu svenska mästare i koldioxidbantning?

- Hoppas det. Men det kan finnas det något litet företag man aldrig hört talas som kan vara bättre. Fast sedan i maj är vi åtminstone bäst inom den svenska delen av Volvokoncernen, bättre än ram- och hyttfabriken i Umeå, bättre än monteringen i Tuve, säger han.

Det som hände i maj var något av pricken över i:et. Då släcktes den gamla oljeeldade värmepannan och ersattes med en ny värmeanläggning som reser sig likt ett tolv meter högt torn strax utanför fabriken.

Tornet är två silobyggnader som rymmer biobränslet träpellets. En ny panna ingår självklart i anläggningen, plus en reservpanna som kan eldas med biologisk olja.

Att monteringsfabriken i belgiska Gent fortfarande anses vara snäppet bättre än båtmotortillverkaren i Vara beror på att belgarna var först med att hävda koldioxidneutralitet - för cirka två ett år sedan.

Den belgiska enheten har tre vindsnurror på gårdsplanen – vilket både Tuve och Vara nekats tillstånd till.

Men begreppet ”koldioxidneutralitet” är ett flexibelt begrepp. Det kan definieras på olika sätt. Med Volvokoncernens definition utesluts till exempel varu- och komponenttransporterna till fabriken. Bara det som sker innanför fabriksportarna – själva driften, bearbetningen, monteringen, i måleriet, lagerhanteringen, de interna transporterna - ska utföras med noll växthusgasutsläpp.

En hantering som räknas bort från kravet på nollutsläpp är slutprovningen av motorerna. De är ju tillverkade för att drivas av diesel. Och då måste de testas med det bränslet innan de levereras.

- I dag leder vi ut den dessa avgaser genom taket, ut i luften, säger Mats Erhardsson, produktionstekniker i Vara.

Han driver ett projekt som går ut på att dra nytta av avgaserna från de åtta provboxarna genom att sätta värmeväxlare på avgasrören och värma upp vattnet från panncentralen – vatten som kan användas till värma upp fabriken.

Volvo Penta i Vara

Tillverkar marina Inombordsmotorer på 200 till 430 hästkrafter.

Antal anställda: cirka 200, varav 150 fast anställda. Totalt har Volvo Penta runt 1 600 anställda varav 800 i Sverige.

Volvo Penta har även tillverkning i Köping och Skövde. Huvudkontor och utvecklingsavdelning i Göteborg.

Tillverkning utomlands i Lyon, Frankrike, Lexington, USA och Wuxi, Kina.

Volvo och klimatet

Volvo AB har sedan 1970-talat länge definierat miljö som ett kärnvärde och har som uttalat mål att minska användandet av fossila bränslen eftersom dessa bidrar till global uppvärmning.

Koncernledningen har uppmanat alla Volvos anläggningar att koldioxidbanta så långt det är möjligt och redovisa de åtgärder man vidtar. En intern guideline för arbetet kom i somras.

Hans Dahlquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt