Hoppet för svensk industri

2015-07-16 11:02  

Många företag expanderar sin tillverkning i Sverige – tvärt emot bilden av utflyttning till låglöneländer. En ny rapport lyfter Sverige som tillverkningsland.

Svenska företag flyttar tillverkning till låglöneländer. En svensk industri som tynar bort. Det är en bild.

Men många större och medelstora bolag investerar också i svensk industri. Det visar Business Swedens färska rapport "Därför tillverkar vi i Sverige".

Outsourcing till låglöneländer fortsätter men enligt rapporten är den stora trenden en regionalisering av tillverkningen globalt, där företagen vill tillverka närmare kunderna. Regionaliseringstrenden drivs av en önskan om kortare ledtider, hög produktanpassning och större flexibilitet.

Över hälften av de tillfrågade företagen har investerat i ökad tillverkning i Sverige de senaste tre åren.

-Vi blev överraskade över det stora antalet företag som expanderat sin tillverkning i Sverige 2012-2014. Resultatet visar tydligt att bilden av Sverige som ett land där företagen flyttat ut sin tillverkning till låglöneländer inte stämmer, säger Klas Ericson, investeringsrådgivare på Business Sweden.

De 600 internationella företag som valts ut har alla tillverkning i Sverige och i minst ett annat land. 64 procent av bolagen har expanderat tillverkningen i Sverige. Band dessa finns Atlas Copco, Husqvarna och Uddeholm.

Endast 14 procent av bolagen har gjort ensidiga neddragningen.

Ett antal företag har också valts ut för intervjuer, och de har angett närhet till marknaden som viktigast vid val av tillverkningsland. Men också tillgång till relevant kompetens ses som mycket viktigt.

-Många företag känner oro för framtida kompetensförsörjning i Sverige, säger Klas Ericson.

Företagen ser inte att utbildningssystemet eller intresset för tillverkningsindustrin stödjer företagens framtida behov av kompetens.

-Det här är en signal att ta på allvar för rapporten visar på våra goda möjligheter att attrahera investeringar i svensk industri, fortsätter Klas Ericson.

Tillverkningsindustrins intäkter från varuexporten uppgick förra året till 1 050 miljarder kronor, vilket motsvarar 27 procent av Sveriges BNP. Industrin sysselsätter idag cirka 600 000 personer i Sverige.

Fredrik Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt