Experterna: Missa inte alla fördelar med molntjänsterna

2016-12-14 10:41  

AUTOMATIONSNÄSTET. Genom att flytta stora delar av automationslösningen till molnet skapas förutsättningar för kostnadsreduktion, energieffektivisering, resursdelning, ökad flexibilitet och stärkt innovationsförmåga.

Det är tack vare att hela verksamhetens data finns i molnet som helt nya möjligheter skapas. Och rådet från automationsnästets experter till dig som inte är i molnet är tydligt: Kom igång i liten skala.

– Försök sätta dig in i de systemarkitekturer och lösningar som föreslås inom internet of things, industri 4.0 och industriellt internet. Börja sen med en pilot, säger Hans Hansson, ­professor vid Mälar­dalens högskola.

Experterna i detta Automationsnäste:

  • Rikard Skog, försäljningschef för avdelnignen Plant Data Services, Siemens.
  • Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola och vetenskaplig ledare vid SICS i Västerås.
  • Pär Bergsten, vd och grundare, H&D Wireless.

1. Hur kan molnplattformar och molntjänster bidra till förbättrad produktion och konkurrenskraft?

Rikard Skog: En viktig del för att nå en smart industri är att använda data till dess fulla potential. Med dataanalys placerad i en molnplattform kan svensk industri fokusera på sin kärnkompetens och med rätt resurser ytterligare spetsa erbjudandet mot sin kund. Dessutom kan vi genom molnplattformar hitta nya affärsmöjligheter för digitala tjänster. Exempelvis kan ett mindre svenskt företag hitta nya intäktsströmmar från kunder som tidigare låg för långt bort för en traditionell serviceaffär.

Pär Bergsten: Genom att ha tillgång till den samlade informationen från produktens hela livslängd, samt omgivande information som väder, elpriser och råvarutillgång, kan man optimera verksamheten. Partners information om transport, med mera, kan också bidra. Ofta vet man inte om möjligheterna med sin egen affärsprocess och har svårt att kommunicera vad man behöver hjälp med. Det kan ett industri-IoT-system hjälpa till med när det är på plats. Man behöver bara starta någonstans.

Hans Hansson: Genom att flytta stora delar av automationslösningen till molnet skapas förutsättningar för kostnadsreduktion, energieffektivisering, resursdelning, ökad flexibilitet och stärkt innovationsförmåga. Företag specialiserade på produktionsoptimering kan effektivisera en anläggning med data från en stor mängd anläggningar; även förebyggande underhåll underlättas. Förutsättningarna för produktion-som-tjänst förbättras genom att molnet underlättar drift och underhåll av en större mängd anläggningar.

Läs mer:

Läs mer: Industriföretagen får ett eget moln

2. Hur kan IoT och molntjänster fungera säkert för automation och industriapplikationer?

Rikard Skog: Säkerhet är en förutsättning för digitaliseringen och för smart industri. Detta måste även återspegla sig i hur vi bygger molnplattformar och digitala tjänster. Funktioner för säker kommunikation, säkra automationsnätverk samt datasäkerhet i själva molnplattformen ska vara integrerade redan från början. Bra är att ta stöd i standarden IEC-62443 och att alltid arbeta enligt ”Defence in Depth”, ett koncept med säkerhet i flera nivåer som tar hänsyn till fysiska, tekniska och administrativa aspekter.

Pär Bergsten: Genom att administrera enheterna på ett centralt och standardmässigt sätt och använda en standardiserad kryptometod. Genom att sköta utdelningen av nycklar från en central server och genom en säker kanal och ända ut till IoT-prylarna. Så kan det bli en säker kommunikation även när sensorerna kommunicerar över internet. Detta kan genomföras genom att använda IP som bärare av informationen som standard, samt ha produkter uppkopplade hela tiden och kunna agera på olika villkor i realtid.

Hans Hansson: Det handlar dels om att förhindra intrång och obehörig åtkomst (cybersäkerhet), dels att systemet inte orsakar skada (funktionssäkerhet), vilket kräver rätt systemarkitektur. Till exempel att molnet delas upp: en lokal, dimman (fog) och en extern från en molnleverantör (Cloud). Dimman utgörs typiskt av en lokal server och erbjuder mer förutsägbara tjänster kring fördröjningar och säkerhet. Detta ger förutsättningar för automationslösningar som är cyber- och funktionssäkra.

 

3. Vilka råd kan du ge till personer som vill veta mer om möjligheterna med detta?

Rikard Skog: Sök samarbeten och ta hjälp av partners och leverantörer. Välj en öppen molnplattform som möjliggör att du både kan vara användare och utvecklare av digitala tjänster. Tänk fritt kring nya affärsmodeller och fundera över vilket värde smart data kan ge dig, din kund och din kunds kund. Börja smått men börja! Resan till en smartare industri börjar nu.

Pär Bergsten: Sätt fokus på din egen affärsprocess och -visualisera den samt dess värdehöjande delar. Försök inte göra långa utredningar, specifika-tioner och utvärderingar innan du startar. Ta hellre flera mindre steg med konceptdemo och utvärdera snabbt. Ring oss om ni ser nytta med att i realtid veta var produkterna är och hur de mår.

Hans Hansson: Försök sätta dig in i de systemarkitekturer och lösningar som föreslås inom internet of things, industri 4.0 och industriellt internet. Börja sen med en pilot. Företag som inte har tillräcklig kompetens bör involvera extern expertis redan i planeringsskedet, samt utbilda sig för att åtminstone ha beställarkompetens. Möjligheterna, men även riskerna, är stora, och det kan röra sig om grundläggande förändringar vars konsekvenser man kan behöva hjälp med att överblicka.

 

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Automationsnästet

Automationsnästet görs i samarbete med Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Vill du delta i Automationsnästet med ditt företag? Hör av dig till automation@nyteknik.se

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt