Experterna: Bli effektiv med värmekameror

2016-06-01 14:02  

AUTOMATIONSNÄSTET. Med ett nytt unikt värmekamerasystem har Söderenergi säkrat sitt jättestora biobränslelager mot både självantändning och intrång. På detta sätt har de minimerat driftstopp och produktionsbortfall.

Produktionen flyter effektivare och lönsamheten i fjärrvärmeverket är bättre.

Tekniken är relativt ny och användningsområdena för värmekameror är många. Experterna i automationsnästet ger sina bästa råd inom ämnet.

Den här gången består automationsnästet av:

  • Anders Andreasson, direktör med ansvar för affärsutveckling globalt inom automation och industriell säkerhet på Flir Systems AB
  • Claes Nelson Ansvarig för system för industriell automation och tidig brandupptäckt, Termisk Systemteknik AB
  • Christer Hillblom Automationsingenjör, produktionsenheten El och automation Söderenergi AB

 

1. Vad är en värmekamera och hur kan en sådan hänga ihop med industriell auto­mation och digitalisering?

Anders Andreasson: Det är en avancerad temperatursensor, eller upp till 307 200 stycken, som gör det möjligt att mäta temperaturen på ett objekt utan att vara nära det. Då går det att mäta temperaturen på ett rörligt objekt, som på ett produktionsband. Och genom att koppla sensorn till en PLC kan man enkelt styra en process eller larma baserat på temperaturvärden som skickas från sensorn.

Claes Nelson: Den fungerar ungefär som en vanlig kamera men den registrerar värmestrålningen – yt-temperaturen – som ett objekt har och man får en bild som visas i grader Celsius. Temperaturen mäts helt beröringsfritt och ibland från väldigt långa avstånd. Kameran ger en bild över ett stort område och möjlighet att i realtid mäta och följa rörliga objekt. Dagens värmekameror för industriell automation är helt anpassade för integrering i nätverk och PLC-system.

Christer Hillblom: Vi använder värmekameror på flera olika sätt. Vi har ett värmekamerasystem för att detektera temperaturhöjningar och brand på vår bränsleterminal i Nykvarn där vi förvarar och omlastar olika sorters biobränslen till våra anläggningar och el-sidan använder värmekamerafotografering av ställverken för att upptäcka varmgång och överbelastning. Driftpersonalen har handhållna värmekameror för att upptäcka rökgasläckor och se temperaturen på heta ytor runt pannorna.

 

2. Hur kan värmekameror bidra till att förbättra företagens produktion och konkurrenskraft?

Anders Andreasson: Genom att man mäter temperaturen över tid kan man snabbt och i god tid upptäcka avvikelser och på så sätt förhindra driftstopp eller kasseringar. Ett konkret fall är möjligheten att upptäcka och förhindra bränder i ett mycket tidigt stadium, till exempel långt innan det finns rökutveckling. Prisutvecklingen går mycket fort och i dag kan man få en kamera med inbyggd analys som är kompatibel med en PLC för under 9 000 kronor, så man kan snabbt räkna hem investeringen.

Claes Nelson: Värmekameror är ett tekniskt lyft jämfört med traditionell temperaturmätning. Rätt utnyttjat kan tekniken bidra med nya möjligheter inom helt nya applikationsområden men den kan även möjliggöra nya effektiva lösningar på gamla applikationer. Den kan ofta enkelt installeras i befintliga produktionsanläggningar, utan större ingrepp i produktionsapparaten, och där tillföra ny processövervakning och temperaturanalys av produktionen till exempel genom trender och följning av objekt.

Christer Hillblom: Att vi använder värmekameror gör att vi kan upptäcka och förhindra bränder och kostsamma driftstopp i tid och kan göra någonting åt det snabbt. Vi håller på att installera ett nytt värmekamerasystem inne på vårt kraftverk i Södertälje för att kunna övervaka våra bränslelager.

 

3. Vilka råd kan du ge till företag som vill veta mer om möjligheterna med värmekameror?

Andreas Andersson: Kontakta någon som har lång erfarenhet både av tekniken och att lösa olika problem. Vi har mer än 50 års erfarenhet och var på 60-talet först med att använda tekniken för industriellt bruk, då en värmekamera såldes till Vattenfall som första kund. I dag jobbar vi med partners för att lösa våra kunders problem eftersom ingen kan vara expert inom alla områden.

Claes Nelson: Kontakta någon med god erfarenhet av såväl värmekameratekniken som industriella processkrav. Kunskapen om teknikens möjligheter kan vara en begränsande faktor för ett framgångsrikt projekt. Vi har en bakgrund inom forskning och utveckling av värmekameratekniken och bistår gärna med sakkunskap om och hur värmekameran kan användas inom industriella automationsområden.

Christer Hillblom: Gå på mässor och besök företag som håller på med värmekameror. Det finns en stor kompetens inom företagen och de är väldigt öppna för nya områden och tillämpningar att använda värmekameror i.

Automationsnästet

Automationsnästet görs i samarbete med Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Vill du delta i Automationsnästet med ditt företag? Hör av dig till automation@nyteknik.se

Fredrik Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt