”Det är dags att vi går samman i ett industriuppror”

2019-11-08 16:10  
Tomas Berg är vd på Schunk Intec samt ledamot i AutomaThink. Foto: Stefan Tell

GÄSTKRÖNIKA. Är ett industriuppror från små- och medelstora företag det enda som kan få industrisverige och regering att vakna? skriver Tomas Berg från gripdonsföretaget Schunk.

I Sverige bygger en stor del av vår ekonomiska välfärd på den svenska industrins förmåga att verka konkurrenskraftigt i en allt mer komplex och global struktur.

Ju bättre det går för vår inhemska industri, desto bättre känner vi att det blir för oss själva. 2018 stod verkstadsindustrin för hälften av tillverkningsindustrins produktion och drygt 45 procent av värdet av Sveriges hela export.

Så även om vår basindustri förändrats stort under senare delen av 1900-talet är industrin och dess produktion är fortfarande en oerhört viktig del av vår välfärd. Finanskrisen 2008-2009 påverkade inte bara bankväsendet utan även vår industriproduktion och det var först 2015 som vi kunde se ett positivt trendbrott.

De stora tongivande industrierna hade tappat lite fart men där vi kunde se en rejäl tillväxt bland små- och medelstora företag (SME) som ökade med 10 procent mellan 2010 och 2016 (Källa: Tillväxtverket).

Det är hos dessa företag vår framtida tillväxt finns och vi behöver bli bättre på att skapa optimala förutsättningar för en allt växande del av företag i dag kanske arbetar lokalt eller regionalt så de kan bli mer nationella och kanske även internationella.

Just nu gynnas dessa och andra företag av en svag krona som förbättrar vårt konkurrensläge men det kommer inte att vara för evigt, så vi behöver offensiva insatser för att behålla denna tillväxt.

Men hur tar vi då vara på vår starka industriexport och småföretagens möjligheter från ett nationellt perspektiv?

Här är jag kritisk och har tidigare skrivit krönikor om regeringens nyindustrialiseringspolitik som jag anser är både uddlös och illa koordinerad. Vi har lovvärda initiativ kring digitalisering och automation men det räcker inte att förse en allt växande grupp företag med relevant input och hjälp med de svåra frågorna.

Här behöver vi enas och det enda sättet som jag ser det är att det etableras ett bredare samarbete mellan olika branscherna. Sakfrågorna är ofta lika: kompetens, tillgång till arbetskraft samt insikt och kunskap i hur tekniken kan stötta och överbrygga problemen med en hållbar och ekonomisk svensk produktion.

Frågorna är viktiga för alla företag, oavsett bransch. En av de mest akuta frågorna på dagordningen är vår förmåga att höja graden av digitalisering på ett sätt som ger svensk industriproduktion mervärde och inte bara för sakens skull. Detta är ett faktum som är lika oavsett om man tillverkar något i trä, metall eller gummi.

I andra länder i Europa tar man kanske till mer drastiska metoder för att få sin röst hörd. Vi i Sverige är lite mer toleranta och inlyssnande men jag undrar om det inte är dags för industrin att gå samman på SME-nivå, över branschgränserna, och skapa en form av uppror.

Regeringen har under flera år underfinansierat aktiviteter och initiativ för industrin (jag talar inte om den gamla tidens stödreformer) och det är på tiden att svensk industri får en högre röst i samhällsdebatten och det publika rummet.

Vi är inte på något sätt dåliga i dag men personligen är jag av uppfattningen att något måste göras nu för att vi skall bli framgångsrika även i framtiden.

Vi bör därför enas regionalt, branschöverskridande och nationellt om ett antal nyckelfrågor och se till att regering och riksdag ser och hör detta. Då kanske ett riktigt starkt upprop eller rent av ett uppror där kanske ett antal traktorer, lastbilar eller skogsmaskiner vid riksdagshuset skulle göra susen!

Tomas Berg, Nordenchef Schunk Intec AB, ledamot i tankesmedjan Automathink

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt