Karriär

Att arbeta utomlands

GUIDE. För ingenjörer är möjligheterna att arbeta utomlands stora. Ska du göra det så är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller i landet du ska arbeta i eftersom lagar, regler, löner, socialförsäkringsförmåner och andra villkor varierar från land till land.

Publicerad

Olika anställningsformer

- Du är utsänd om du är anställd av svensk arbetsgivare och utför arbete för dennes räkning utomlands. Du har kvar din svenska anställning och är fortsatt ansluten till den svenska socialförsäkringen.

- Du är dotterbolagsanställd om du exempelvis har tjänstledigt från din ordinarie anställning i Sverige med någon form av återanställningsgaranti.

- Om du är lokalanställd om så måste du själv förhandla med arbetsgivaren om löne- och anställningsvillkor.

Olika länder - olika arbetsrättsliga regler

De arbetsrättsliga regler och socialförsäkringsbestämmelser du lyder under beror på i vilket land du arbetar. Huvudregeln för de som inte är utsända är att det är arbetslandets regler som tillämpas. Olika regler gäller beroende på om du arbetar i Norden, inom EU/EES och Schweiz, eller i ett konventionsland. Sverige har samordnat socialförsäkringsregler med ett tjugotal länder utanför EU och EES. Dessa kallas för konventionsländer.

Löne- och anställningsvillkor

Inför ett utlandsuppdrag är utgångspunkten för lönediskussionen ofta den lön som arbetstagaren tjänar för sitt jobb i Sverige. Du ska inte behöva minska din köpkraft under en utlandstjänstgöring. Var noga med att reglera alla villkor som ska gälla för din anställning i ett skriftligt kontrakt.

Pension och försäkringar

Om du arbetar utomlands utan att vara utsänd förlorar du rätten till intjänad allmän- och tjänstepension i Sverige. Det är därför viktigt att reglera dessa frågor i anställningsavtalet.

Tillbaka i Sverige

Det är viktigt att du under din utlandstjänstgöring - om du är utsänd eller dotterbolagsanställd - har en kontinuerlig kontakt med företaget i Sverige. Detta med tanke på din kommande karriär inom företaget.

Här kan du hitta utlandsjobb

Om du söker jobb inom internationella organisationer kan UD:s hemsida vara till god hjälp.

Checklista

Vad behöver du tänka på innan du tar jobbet utanför Sverige? Följ Ingenjörskarriärs tipslista för att få bättre koll på kunskap du kan behöva skaffa dig.

Checklista

Läs på om skillnaderna mellan att vara utsänd, dotterbolagsanställd och lokalanställd.

Innan du förhandlar om lön, ersättningar och förmåner skaffa information om levnadsomkostnaderna, skatteregler och eventuell inflation i tjänstgöringslandet. Utgå från just din familjesituation.

Kontrollera vilka arbetstids-, övertids- och semesterregler som gäller. Se till att villkoren finns nedtecknade i anställningskontraktet.

Ta reda på hur är dina pensions- och försäkringsfrågor kan lösas. Jämför med om du skulle ha arbetat i Sverige.

Ta reda på vad som sker vid en eventuell tvist med din arbetsgivare. Vem som står för kostnaden och vem du kan få juridiskt stöd av.