Populärteknik

Forskarnas ai förutspår döden – med extrem träffsäkerhet

Stanfordforskarnas ai kan förutspå döden med 90 procents säkerhet. Foto: TT / IBL
Stanfordforskarnas ai kan förutspå döden med 90 procents säkerhet. Foto: TT / IBL

Forskare vid Stanford har tränat en ai som kan förutspå döden med 90 procents träffsäkerhet.

Publicerad

Människan av i dag lever längre än tidigare generationer. Nya metoder och mediciner ger människor möjligheten att leva längre.

Men när det kommer till att veta hur länge en människa har kvar att leva så har utvecklingen inte varit lika framgångsrik. Det är svårt att inom den palliativa vården veta hur länge man kommer ha en patient vid liv. Vilket ställer till vissa problem.

Men nu har forskare vid Stanford tränat en ai att förutspå just detta: hur länge kommer en människa med dödlig sjukdom att leva? Den artificiella intelligensen är också förvånansvärt träffsäker, skriver forskarna i en rapport.

Målet med systemet är att det ska bli lättare för den döende och dennes familj att planera den sista tiden inför det oundvikliga. En förhoppning är också att patienten ska kunna leva sina sista dagar i hemmet i stället för på ett sjukhus.

Genom att ta bort det mänskliga perspektivet i bedömningen, där förhoppning och känslor kan spela in, så kan i stället en algoritm granska data och baserat på den lämna en prognos.

Algoritmen som forskarna har utvecklat har tränat på över två miljoner patienters journaler. Med hjälp av datan kan artificiella intelligensen upptäcka mönster som är svåra för en enskild läkare att upptäcka. Genom dessa mönster kan ai:n göra en kvalificerad gissning på när en patientens jordeliv kommer att ta slut.

När algoritmen används för att förutspå när en patient inom den palliativa vården kommer att avlida, så gör den det med en träffsäkerhet om 90 procent.