Innovation

Regeringen storsatsar på forskning om antibiotika

Foto: Rafal Rodzoch / Caiaimage /IBL Bildbyrå
Foto: Rafal Rodzoch / Caiaimage /IBL Bildbyrå

Vetenskapsrådet ska inrätta ett nationellt forskningsprogram om antibiotika och hur resistens mot antibiotika kan motverkas, har regeringen beslutat.

Publicerad

”För att kommande generationer ska kunna lita på att vi även i framtiden har effektiva botemedel mot våra vanligaste infektionssjukdomar krävs ökad kunskap och långsiktiga forskningssatsningar”, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Bakterier som utvecklar motståndskraft mot antibiotika är ett växande problem och innebär stora kostnader för sjukvården och samhället.

Forskningssatsningen på antibiotikaresistens aviserades i den forskningspolitiska propositionen.