Premium

I de här situationerna ska svenska polisen använda ansiktsigenkänning

Övervakningskamera med belysning avsedd för polisens brottsbekämpning på Möllevångstorget i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Övervakningskamera med belysning avsedd för polisens brottsbekämpning på Möllevångstorget i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Filtrering av ett videomaterial för att visa alla väskor som innehåller röd färg.  Foto: NFC
Filtrering av ett videomaterial för att visa alla väskor som innehåller röd färg.  Foto: NFC
Sökning av Niclas Appleby (forensiker på NFC) i ett material. Alla ansiktsbilder i materialet sorteras utifrån ett referensmaterial, och mest likt ansikte placeras först.  Foto: NFC
Sökning av Niclas Appleby (forensiker på NFC) i ett material. Alla ansiktsbilder i materialet sorteras utifrån ett referensmaterial, och mest likt ansikte placeras först.  Foto: NFC
Niclas Appleby, forensiker vid NFC, Nationellt forensiskt center. Foto: NFC
Niclas Appleby, forensiker vid NFC, Nationellt forensiskt center. Foto: NFC

I april ska svensk polis börja använda teknik för ansiktsigenkänning i sitt arbete. Samtliga sju regioner inom polismyndigheten får så småningom tillgång till tekniken. “Det som tidigare kan ha tagit oss månader kan nu ske på några dagar”, säger Niclas Appleby.

Publicerad

Två tillämpningar av tekniken ska tas i bruk under våren. 

För det första ska polisen matcha ansikten på okända gärningspersoner i bilder från exempelvis övervakningskameror mot bilder i signalementregistret. I det registret finns uppgifter om ungefär 60 000 dömda eller misstänkta personer.

En eventuell matchning granskas sedan av handläggare med särskilda befogenheter att ta del av sådan biometrisk data. 

För det andra ska polisen använda ansiktsigenkänning och andra typer av ai-algoritmer för att söka efter personer och/eller föremål i filmat material omhändertaget inom ramen för en förundersökning.

Det kan till exempel röra sig om att polis gripit en misstänkt person och sedan kan leta efter en matchning mellan den misstänktes foto och personer som syns i videomaterialet. Men det kan också röra sig om att leta efter specifika fordon, vapen eller kläder.

Polisen vill använda tekniken vid gränskontroller

Niclas Appleby, forensiker på NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, understryker att i båda fallen får bara sådant material som redan ingår i en förundersökning analyseras. Det rör sig alltså inte om någon kontinuerlig användning av ansiktsigenkänning i realtid. Svensk lag tillåter inte att tekniken tillämpas på det sättet. 

– Nej, precis. Det här är material som ändå skulle ha analyserats.

Polisen har dock bredare ambitioner för hur myndigheten skulle kunna använda tekniken framöver. En tredje tillämpning testas för tillfället. Där är det uttalade målet att effektivisera och skynda på gränspassager.

En kamera vid det bås i vilket en gränspolis granskar en persons pass skulle kunna användas för att låta en algoritm matcha ansiktet på personen mot bilden i passet.  

Systemet skulle inte ta några beslut, utan fungera som ett extra verktyg för gränspolisen.

Polisen har tillstånd från IMY

När det gäller de tillämpningar som ska tas i bruk under våren har polismyndigheten inhämtat samråd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, tidigare Datainspektionen). IMY har kommit fram till att polisen har befogenheter och stöd i lagen att använda ansiktsigenkänningsteknik. 

– I det yttrande vi fått av IMY så ville de att vi skulle vara tydliga med vem som får använda systemet och i vilka situationer. De hade också frågor om hur länge vi sparar materialet, säger Niclas Appleby.

Lika tillmötesgående var IMY inte i februari i år, när man meddelade att polismyndigheten skulle få böta 2,5 miljoner kronor för att ett antal medarbetare vid Nationella operativa avdelningen hos Polisen, Noa, hade använt den kontroversiella appen Clearview AI i sitt brottsbekämpande arbete.  Även poliser i region Syd hade använt appen. 

Sökning av Niclas Appleby (forensiker på NFC) i ett material. Alla ansiktsbilder i materialet sorteras utifrån ett referensmaterial, och mest likt ansikte placeras först.  Foto: NFC
Sökning av Niclas Appleby (forensiker på NFC) i ett material. Alla ansiktsbilder i materialet sorteras utifrån ett referensmaterial, och mest likt ansikte placeras först.  Foto: NFC

IMY kom fram till att polismyndigheten hanterat personuppgifter i strid med brottsdatalagen. 

– Det finns många frågor kring hur Clearview byggt upp sin databas genom att skrapa internet på bilder. Redan där börjar det bli tveksamt. Och att sedan föra över våra ärendemål till det bolaget... 

Det blir snabbt många röda flaggor. 

– Ja, det är ingen teknik som Polisen kommer att använda. Det var väl ingen positiv publicitet när det uppdagades och det gick ut ganska kraftig information internt, säger Niclas Appleby.

Hittade 22 misstänkta gärningsmän i pilotförsök

Under våren 2019 genomförde polisen ett försök där polisens utredare skickade in bilder på misstänkta gärningsmän till NFC. Materialet bestod av bilder och videor med 83 okända personer där materialet kom från övervakningskameror. I 79 bilder lyckades NFC hitta 22 potentiella matchningar. Läs mer om pilotporjektet i Ny Tekniks tidigare artikel här.

Vilken teknik som myndigheten kommer att använda är dock inte känt, och inget Niclas Appleby vill berätta om. Ny Teknik har tidigare skrivit att polisen har köpt in kommersiell programvara för ansiktsigenkänning.

Det kan röra sig om olika typer av algoritmer beroende på vilket material som ingår i förundersökningen. Det kan till exempel krävas en algoritm som specifikt har tränats på att känna igen ansikten i lågupplöst video. Polisens it-avdelning har på egen hand utvecklat ett ramverk, kallat Alfa, som ska införliva de olika teknikerna i ett och samma system. 

Materialet kommer i vilket fall att lagras hos respektive region. 

– Det kommer nog inte ens att lämna polishuset. Det kan röra sig om ett stort material och man vill inte gärna skicka 50 terabyte på en internetkabel.