Digitalisering

Alla får vara med i

Googles bokhandel

Till sommaren öppnar Googles nätbokhandel Google Editions. Unikt är att böckerna ska kunna läsas i alla apparater, via webbläsaren, och att alla bokhandlare är välkomna att öppna egna filialer.

Publicerad

Det var vid en paneldebatt i New York i veckan som Googles partneransvarige, Chris Palma, berättade officiellt om planerna. DetrapporterarThe Wall Street Journal.

Googleberättatde om projektetredan i oktober 2009, men Chris Palma avslöjade flera nya detaljer.

Tjänsten bygger påatt man läser böckerna via webbläsaren vilket är en väsentlig skillnad mot konkurrenter som Amazon, Barnes & Noble och Apple.

Barnes & Noble distribuerar böcker genom sin ebokläsareNook, Amazon via sinKindleoch viaKindle-programi en del andra apparater som dator och Iphone. Apple å sin sida använder programmet Ibooks påpekdatorn Ipadför att ge tillgång till sin nätbokhandel Ibookstore.

Men genom att utnyttja webbläsarenbör användare kunna nå Google Editions från alla möjliga uppkopplade apparater som mobiler, datorer och just ebokläsare.

Samtidigt måste Google se till att bokens utseende i webbläsaren blir behagligt i olika format, och att det på något sätt går att läsa boken även om uppkopplingen bryts.

En annan viktig skillnadjämfört med Amazon och Apple är att Google bjuder in oberoende bokhandlare som kan sätta upp filialer till Google Editions på nätet. Enligt PC World kan dessa tjäna en bra slant genom att 45 procent av intäkterna går till förlaget, en mindre avgift till Google och resten till bokhandlaren.

För Googles egen försäljning är det 63 procent till förlagen som gäller – resten till Google.

Planen är att man ska kunna söka böcker i Googles nuvarande tjänstBöcker, och sedan köpa dem direkt med en länk till nätbokhandeln.

Inledningsvis säljs böckersom Google avtalat med förläggarna om. Men Google driver sedan länge också enförhandling med upphovsrättsorganisationerom att generellt kunna visa och sälja böcker som inte längre finns i tryck, och då ge en viss andel av intäkterna till upphovsrättsinnehavaren.

Google har redan slutit ett generellt avtal med representanter för förläggare och författare i USA, men avtalet skagranskas av domstol. Det är dessutom bara ett första steg mot att sluta liknande avtal i resten av världen.