Karriär

Negativ syn på äldre medarbetare i techbranschen

”Inom teknikbranschen finns en idé om att arbetsplatsen ska fungera lite som en fritidsgård”, säger en av studiens författare. Foto: Pexels
”Inom teknikbranschen finns en idé om att arbetsplatsen ska fungera lite som en fritidsgård”, säger en av studiens författare. Foto: Pexels

Ålder tycks spela roll för en karriär inom techområdet. Enligt en ny studie upplevs medarbetare över 35 år ha mindre koll på ny teknik och svårare att lära sig nya saker.

Publicerad

Techbranschen förknippas ofta med framåtanda och tilltro till ny teknik, värden som ofta kopplas till ungdomlighet. Men måste man vara ung för att följa med på framtidståget?

Forskare har i en mindre studie undersökt hur yrkesverksamma inom techbranschen själva uppfattar ålder. I 18 djupintervjuer med medarbetare i olika åldrar i Bangalore, Barcelona, Berlin, Houston, Silicon Valley och Tel Aviv framkom en hel del fördomar, konstaterar författarna bakom studien.

I samtalen uppfattades personer över 35 år som gamla. De förväntades vara mer intresserade av ledarskap än av teknik, ha svårare att lära sig nya saker och inte lika tekniskt kunniga. Dessutom fanns en uppfattning att 35-plussare var mer fokuserade på familjeliv än hängivna sin arbetsplats.

– Inom teknikbranschen finns en idé om att arbetsplatsen ska fungera lite som en fritidsgård, där medarbetarna förväntas spendera även sin lediga tid. Äldre medarbetare som i högre utsträckning vill fokusera på familjelivet stängs därför lätt ut från företagsfamiljen, säger Jakob Svensson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet och en av studiens författare, till sajten Forskning.se.

Åldersdiskriminering påverkar samhället

Forskarna menar att åldersdiskrimineringen inte bara får konsekvenser för företagskulturen och enskilda medarbetare. Den kan också påverka hela samhället när tekniska produkter och tjänster till allt äldre digitala användare utvecklas i en miljö som saknar representation.

– Om målet är att erbjuda tjänster till så många medborgare som möjligt bör människor i alla åldrar inkluderas i design och konstruktion av tekniska produkter, säger Jakob Svensson till Forskning.se

Studien ”Perceptions of age in contemporary tech” finns publicerad online i Nordicom Review.