Fordon

Fast i kontrakt med A400M

Beställarna av det kraftigt försenade militära transportplanet Airbus A400M kan inte dra sig ur den sista mars.

Publicerad

EADS, moderbolag till Airbus, har gjort upp med beställarländerna om att dessa inte omedelbart får utnyttja sin rätt att annullera kontrakten den 31 mars om planet då inte har kommit upp i luften.

Enligt en uppgift i Financial Times Deutschland måste beställarna låta EADS få ytterligare tre månader på sig att reda ut hur det kraftigt försenade projektet ska reda ut de tekniska svårigheter som omgärdat det och hur man ska gå vidare.