Energi

Nya skarvar i ABB:s likströmskabel efter två år

Nordbalt-förbindelsen togs i drift 2016. Här pågår nedsänkning av kabelpaketet, två likströmskablar och en optofiber för kommunikation, från fartyget Topaz Installer. Foto: ABB
Nordbalt-förbindelsen togs i drift 2016. Här pågår nedsänkning av kabelpaketet, två likströmskablar och en optofiber för kommunikation, från fartyget Topaz Installer. Foto: ABB
Här läggs Nordbalts sjökabel på plats. Foto: ABB
Här läggs Nordbalts sjökabel på plats. Foto: ABB

Den nybyggda likströmsförbindelsen Nordbalt byggs om efter två års drift. Skarvarna i markkabeln måste bytas ut.

Publicerad

Nordbalt-förbindelsen för högspänd likström byggdes för att förbättra möjligheterna för elöverföring till och från Baltikum. Den går mellan Nybro i Småland och Klaipeda i Litauen. I februari 2016 togs den i drift.

Men förbindelsen har strulat flera gånger.

- Sedan drifttagningen i början av 2016 har det varit avbrott på tolv landskarvar, skriver Nordbalts kommunikatör Joel Nylin i mejl till Ny Teknik.

Nu har Svenska kraftnät och dess litauiska motsvarighet Litgrid bestämt sig för att byta ut skarvarna till en modifierad version för att undvika fler avbrott.

- Vi kan inte närmare kommentera de tekniska detaljerna som föranlett avbrotten eller gå in på skarvens konstruktion, säger Joel Nylin.

Sammanlagt blir det runt 130 skarvar som ska bytas ut på den svenska respektive litauiska sidan. Skarvarna på sjökabeln har man inte hittat något fel på, så de kommer inte att bytas ut.

Kabeln i Nordbaltförbindelsen levererades av ABB, vars kabelverksamhet senare såldes till NKT. Därmed blir det NKT som utför skarvbytena åt Svenska kraftnät.

Nordbalt: "För en dialog med leverantören"

Hur mycket skarvbytet kommer att kosta är oklart. Svenska kraftnät ska stå för schaktarbetet medan NKT tar kostanden för material och skarvning.

Arbetet beräknas ta tre månader och kommer att utföras i sommar och höst.

Ett orosmoment för Svenska kraftnät är att den nya elförbindelsen Sydvästlänken har likadana skarvar och samma leverantör som Nordbalt. Sydvästlänkens likströmsdel, mellan småländska Barkeryd och skånska Hurva, har ännu inte börjat användas.

- Vi för en dialog med leverantören om hur vi bäst ska hantera situationen i Sydvästlänken. Det går inte att säkerställa hur utfallet blir på skarvarna när Sydvästlänkens södra del tas i drift. Ett alternativ är så klart att ta förbindelsen i drift och sedan se resultatet, säger Joel Nylin.

Sydvästlänken tampas dock med mer akuta teknikproblem eftersom leverantören GE Grid ännu inte har lyckats få omriktarstationerna i likströmsdelen att fungera. Därmed har hela elförbindelsen ännu inte börjat användas.

Tidpunkten för när likströmsdelen ska tas i drift har skjutits upp gång på gång. Det senaste beskedet kom i februari, när datumet flyttades från mars till maj.

Totalt har Sydvästlänken försenats tre år jämfört med den ursprungliga planen.

45 mil likströmskabel

Nordbalt var det svenska stamnätets första förbindelse till Baltikum när den togs i drift 2016. Den sträcker sig 45 mil från Nybro i Småland till Klaipeda i Litauen.

Bygget gjordes i samarbete mellan Svenska kraftnät och den litauiska stamnätsoperatören Litgrid och delfinansierades av EU. Investeringen i Sverige och Baltikum beräknas till drygt 552 miljoner euro.

Överföringstekniken är högspänd likström, HVDC.

Nordbalt har en effekt om 700 MW och en spänning på 300 kilovolt.