Övriga nyheter

ABB testar ny modell: Innovationer blir del av vardagen

Daniel Gustavsson är chef på ABB Facts i Västerås som har testat Innowatch, ett verktyg för att förbättra innovationsklimatet, med hjälp av forskaren Jennie Schaeffer vid Mälardalens högskola. Foto: Fredrik Karlsson
Daniel Gustavsson är chef på ABB Facts i Västerås som har testat Innowatch, ett verktyg för att förbättra innovationsklimatet, med hjälp av forskaren Jennie Schaeffer vid Mälardalens högskola. Foto: Fredrik Karlsson

På ABB Facts i Västerås testas en ny modell. Innovationer blir en del av vardagen för varje medarbetare.

Publicerad

Effektiviseringar och ständiga förbättringar ligger i själva idén för automationsföretag. Detta är en form av innovationer.

– Det kan vara svårare att ta de mer radikala stegen, men det är de företag som lyckas kombinera små steg med mer radikala som är mest framgångsrika, säger Jennie Schaeffer, forskare inom innovation och design på Mälardalens högskola, som arbetar med att utveckla en innovationsprocess.

Hon leder ett pilotprojekt med ABB Facts, tre mindre tillverkande företag och Skatteverket. I pil­oten testas Innowatch, ett webbaserat verktyg där medarbetarna ägnar 60 sekunder i veckan åt att mäta sina innovationsfrämjande insatser.

– Det viktigaste är att jobba med innovationsklimatet och här är ett verktyg som mäter detta på ett enkelt sätt, säger Jennie Schaeffer.

ABB Facts är en enhet i Västerås med 350 anställda. Ett ingenjörs­tungt bolag med behov av innovationer i både små och stora steg. Daniel Gustavsson, chef för applikationsutveckling på ABB Facts, är en av dem som jobbat med att implementera den nya strategin.

– Vi använder Innowatch för att bygga in innovationer i vardagen, där ser vi den stora kraften, säger Daniel Gustavsson.

De jobbar med parallella spår: innovationerna i sig och innovationsklimatet, med hjälp av verktyget Innowatch. I det arbetet har också alla medarbetare fått identifiera vad som hindrar innovation.

Daniel Gustavsson tror att alla företag kan använda modellen – vilket de också kommer att kunna göra inom kort, enligt forskaren Jennie Schaeffer.

– Det har varit ett stort tryck så vi måste göra något för att sprida det. Och då ser vi verktyget och processen som en helhet, säger hon.

Gilla Ny Teknik på Facebook