Premium

Hemarbetet säkras – ABB:s anställda skriver på distansavtal

ABB Sveriges HR-chef Maria Samuelsson. Foto: ABB
ABB Sveriges HR-chef Maria Samuelsson. Foto: ABB
Shlomy Allalouf har skrivit på nivå två-avtalet med sin arbetsgivare, en formell överenskommelse om att han kan arbeta hemifrån två till tre dagar per vecka. Foto: ABB
Shlomy Allalouf har skrivit på nivå två-avtalet med sin arbetsgivare, en formell överenskommelse om att han kan arbeta hemifrån två till tre dagar per vecka. Foto: ABB
SI:s förhandlingschef Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingenjörer
SI:s förhandlingschef Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingenjörer

Efter att hemarbetet blivit något av en ny standard under pandemin kommer nu de formella ”distansavtalen”. Ledningen på ABB – där över tusen anställda skrivit under – menar att det skapar struktur och trygghet. ”Det viktigaste är att det är frivilligt för den anställde”, säger Camilla Frankelius, chefsförhandlare på Sveriges Ingenjörer.

Publicerad

När Shlomy Allalouf slår sig ner vid sitt skrivbord hemma i lägenheten i centrala Västerås så gör han det numera med ett avtal med sin arbetsgivare i ryggen. 52-åringen, med mer än 20 år på ABB bakom sig, arbetar som gruppledare för ABB Robotics på global nivå och vet nu att han får jobba hemifrån under hälften av veckans dagar. 

Den globala faktorn gör att Shlomy Allalouf var van vid digitala möten och distanssamarbeten med kollegor redan innan pandemin. Att nu får sitta hemma minst hälften av veckans dagar och att göra det på ett organiserat sätt ser han bara positivt på. Han menar att det avtal han skrivit på är ett ”generöst erbjudande” från hans arbetsgivare.

Även i sin roll som chef ser han avtalet som något som underlättar kommunikation med medarbetare och planeringen av arbetet.

– Det är bra att ha ett strukturerat regelverk och att det görs en riskanalys för att se att medarbetaren kan jobba hemifrån på ett bra sätt. På min avdelning har vi en rutin där vi träffas på kontoret varje tisdag. Då har vi de gemensamma mötena och ser till att dricka kaffe och ha lite social tid vilket är viktigt, säger han.

Shlomy Allalouf har skrivit på nivå två-avtalet med sin arbetsgivare, en formell överenskommelse om att han kan arbeta hemifrån två till tre dagar per vecka. Foto: ABB
Shlomy Allalouf har skrivit på nivå två-avtalet med sin arbetsgivare, en formell överenskommelse om att han kan arbeta hemifrån två till tre dagar per vecka. Foto: ABB

Enligt Sveriges Ingenjörer blir olika typer av formaliseringar av hemarbetet allt vanligare. Någon statistik för hur många bolag som, likt ABB, tagit fram avtal för sina anställda finns inte eftersom det är något som de lokala föreningarna hanterar.

ABB: ”Det blir tydligt för båda parter”

Enligt ABB Sveriges HR-chef Maria Samuelsson var distansvatalet färdigutformat avtal redan när restriktionerna togs bort i våras. Hittills har omkring 1 500 av omkring 3 000 anställda tjänstemän i Sverige skrivit under ett av de tre avtal som stipulerar olika nivåer av hemarbete: en dag i veckan, två till tre dagar eller som mest fyra till fem dagars hemarbete per vecka.

– Fördelen med att ha ett avtal för oss som arbetsgivare är att kunna reglera det om det handlar om ett mönster. Det är klart och tydligt för båda parter vad som gäller, både vad gäller rättigheter och ansvar, säger Maria Samuelsson som just nu gör en uppföljning av vilka effekter på mående och produktivitet som distansavtalet haft under det först året.

ABB kan säga nej till en anställd som vill arbeta hemifrån, men Maria Samuelsson poängterar att det enbart är den anställde som kan föreslå hemarbete. Just valfriheten är något som Sveriges Ingenjörer ser som en viktig aspekt när det gäller hemarbete och eventuella avtal.

– Det viktiga är att det ska vara frivilligt. Alla mår inte bra av hemarbete och alla har inte möjlighet att sitta hemma. Det kan därför finnas en fara när företag minskar på kontorsytor och i praktiken tvingar hem sina anställda, säger SI:s förhandlingschef Camilla Frankelius.

SI:s förhandlingschef Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingenjörer
SI:s förhandlingschef Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingenjörer

Vad är ”good enough”?

Hon tror att det främst är stora företag som tecknar formella avtal medan man på många mindre arbetsplatser ”gör överenskommelsen med ett handslag”. Oavsett avtalsform menar hon att det är viktigt att tänka på att arbetsgivaren har ansvar för ergonomi, att se över försäkringsskydd, att det finns klara besked kring inställningstid samt ansvar för den psykosociala miljön.

– Det finns särskilda risker för nyanställda: hur vet man när kan man gå på lunch och vilken nivå på ens arbete som är ”good enough”. Även där måste arbetsgivaren ta ansvar, säger Frankelius.

Shlomy Allalouf kan under intervjun inte komma på några nackdelar med distansavtalet. I sin roll som rekryterande gruppchef kan han locka med en tydlighet vad gäller hemarbetet. Och frivilligheten i består även efter det att en anställd skrivit under avtalet, menar han.

– Jag har en medarbetare som har samma avtal som jag, men han är på jobbet nästan hela tiden ändå och det är inga problem, säger han.

Fakta: ABB:s distansavtal

Finns i tre nivåer, från en dags hemarbete per vecka upp till som mest fyra till fem dagar per vecka.

Tecknas endast på medarbetarens initiativ men måste även godkännas av chefen.

Innan det skrivs under görs risk- och konsekvensanalys, bland annat gällande ergonomi och psykosocial arbetsmiljö.

Medarbetarna får hem den tekniska utrustning som behövs samt ett bruttobidrag på 6 000 kronor för köp av skrivbord och kontorsstol för de som väljer nivå tre.

Medarbetaren eller företaget kan säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid.

Det finns inskrivet 48 timmars ”inställelsetid” om medarbetaren behövs på plats på kontoret.

Kontoret är fortfarande formell huvudarbetsplats men den anställde får tillåtelse att jobba från sin folkbokföringsadress.

Källa: Maria Samuelsson, HR-chef ABB Sverige.