Premium

”Huawei-lagen” ett slag mot svenska operatörer

Förslaget kallas Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning. Men om förslaget, som av regeringen nu skickas på remiss till Lagrådet, träder i kraft lär den i folkmun kallas Huawei-lagen, skriver Ny Tekniks Peter Ottsjö.

Publicerad

Fram till nu har svenska mobiloperatörer haft mer eller mindre carte blanche att köpa komponenter från vilka leverantörer de vill. Och svenska mobiloperatörer köper gärna utrustning från telekomgiganten Huawei, eftersom Huawei säljer bra grejer till låga priser.

Så viktiga tycks Huawei vara för svenska mobiloperatörer att de, när de tillfrågats om de besvärande omständigheterna som omgärdar Huawei, nästan låtit som språkrör för det kinesiska bolaget. ”Vi har konstaterat att det är väldigt mycket rykten och spekulationer i den offentliga debatten kring Huawei, och väldigt lite konkreta fakta”, sa till exempel Joel Ibson, kommunikationsansvarig på Tele 2 till Ny Teknik tidigare i år.

När vi i våras talade med Peter Ekstedt, presschef för tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS), som tilldelar radiospektrum, berättade han att ett av myndighetens uppdrag är att se över hur operatörerna sköter driftsäkerheten.

– Men vi har inte möjlighet att ställa krav på vilken typ av utrustning de här aktörerna använder, berättade Ekstedt då.

Om den föreslagna lagen träder i kraft 1 december – strax före att viktiga 5g-licenser ska auktioneras ut – lär det bli ändring på det. I remissen noteras nämligen att ”det ska införas sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra att Post- och telestyrelsen får nödvändigt beslutsunderlag”, av till exempel Säkerhetspolisen, ”för att fatta beslut enligt punkterna 1–4.”

Och vad är då punkterna 1-4? Jo, de handlar förstås om skydd av Sveriges säkerhet.

  1. "En förutsättning för att få tillstånd beviljat är att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka fara för Sveriges säkerhet".
  2. "Tillstånd ska kunna förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet".
  3. ”Det ska vara en förutsättning för att medge en överlåtelse eller uthyrning av tillstånd att radioanvändningen inte kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet och att förvärvaren inte tidigare fått tillståndet återkallat på grund av att denne antagits ha orsakat fara för Sveriges säkerhet”.
  4. ”Ett tillstånd ska få återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart om radioanvändningen kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet.”

Den sista punkten är förstås extra känslig för svenska operatörer. Den kan betyda att ett Telia eller Telenor investerar stora belopp i utrustning från en leverantör bara för att få tillståndet återkallat vid ett senare tillfälle.

Säpo kommer med en sådan här lag att bli en betydligt mer avgörande spelare för vilka operatörer som ska få lov att driva svenska mobilnät. Dels på grund av att myndigheten friare kan dela information med PTS. Men också för att Säpo i remissen föreslås – om det skulle vara så att PTS inte fattat vinken – kunna överklaga tillståndsbeslut till förvaltningsdomstol.

Och svensk säkerhetspolis är helt öppen med att Kina anses utgöra ett säkerhetshot, samt att kinesiska bolag som exempelvis Huawei kan ses som verktyg för diktaturen.

”Civila kinesiskägda företag... måste dela med sig av den teknologi och kunskap man har till landets försvarsmakt. Även kinesiska medborgare är enligt lag skyldiga att vara landets underrättelsetjänster behjälpliga, om så krävs”, skriver Säpo i sin senaste årsbok, om den underrättelselag som Ny Teknik har rapporterat om.

Infrastrukturminister Anders Ygeman har poängterat att det som skulle bli en uppdaterad version av lagen om elektronisk kommunikation inte riktar sig mot något enskilt bolag.

Samtidigt är det svårt att se att regeringen hade Ericsson och Nokia i åtanke när den formulerade förslaget. De nordiska bolagen köper visserligen komponenter från Kina, men också från en rad andra länder. Och inget av företagen lyder under några kinesiska underrättelselagar.

Vilka konsekvenserna blir är svåra att förutse. Om Huawei inte ges tillträde i svenska mobilnät riskerar operatörernas kunder att få ta notan.

Det kan också bli fråga om en långsammare 5g-utrullning – vilket i sig är ett slag mot svenskt näringslivs förmåga att konkurrera på internationella marknader.