Startup

El ska utvinnas ur berggrunden

Så här kan det se ut utanför datahallar i framtiden. Illustrationen visar 350 Climeonmduler som ska kunna producera 50 MW el. Anläggningen tar en yta om 50 gånger 50 meter i anspråk. Foto: Climeon
Så här kan det se ut utanför datahallar i framtiden. Illustrationen visar 350 Climeonmduler som ska kunna producera 50 MW el. Anläggningen tar en yta om 50 gånger 50 meter i anspråk. Foto: Climeon
SSAB använder Climeons teknik för att producera el från spillvärme i ståltillverkningen. Foto: Climeon
SSAB använder Climeons teknik för att producera el från spillvärme i ståltillverkningen. Foto: Climeon

Det svenska bolaget Climeons teknik ska testas i USA för att omvandla varmvatten från berggrunden till elektricitet. Faller allt väl ut kan utrustningen installeras på flera amerikanska datahallar.

Publicerad

Ny Teknik har tidigare berättat om Climeons teknik, som innebär att spillvärme från stålverk och kryssningsfartyg kan generera elektricitet. Två år i rad, 2015 och 2016, har företaget kvalat in på Ny Tekniks och Affärsvärldens lista över de 33 mest lovande unga teknikbolagen.

Nu har företaget tecknat ett avtal som innebär att tekniken ska testas i USA för att utvinna elektricitet ur varmvatten från djupa borrhål. Climeon samarbetar i försöken med Aligned Energy, som bygger och driver datahallar i USA.

I första skedet omfattar försöken åtta Climeonmoduler som kan producera 1 MW. Sannolikt kommer testerna att ske vid existerande borrhål i norra USA under hösten 2017.

Läs mer:

Bolagets vd Thomas Öström är förhoppningsfull om att Aligned sedan ska vilja installera Climeontekniken på alla sina datahallar. Till en fullstor datahall beräknas ungefär 350 moduler som levererar upp till 50 MW behövas.

Metoden innebär att varmvatten pumpas upp från cirka två kilometer djupa borrhål. Värmen från vattnet används sedan för att förgasa en bärarvätska i Climeons slutna system. Ångan driver en turbin som är kopplad till en generator som producerar el.

När varmvattnet har gjort sitt jobb pumpas det i avsvalnat skick tillbaka ner i berggrunden via ett annat borrhål.

– Ända sedan början har det här varit en av de applikationer vi har trott mest på, men vi har vetat att det skulle ta lång tid eftersom det handlar om stora investeringar, säger Thomas Öström.

Läs mer:

Det är inte nytt att använda varmvatten från berggrunden för att generera el. Men med Climeons teknik räcker det att varmvattnet håller en temperatur på omkring 100 grader.

– Högre temperatur på vattnet hittar du först när du kommer ännu längre ner och då blir riskerna ganska stora. Nivåerna vi behöver komma ner till är projektmässigt enklare och redan geologiskt kartlagda på grund av olje- och gasindustrin, säger Thomas Öström.

Han anser att elektricitet från berggrunden har potential att bli en ny baskraft i samhället.

– Den geotermiska lösningen är den snyggaste av alla energikällor eftersom den fungerar hela tiden och är helt ren, säger han.

Finns det inga miljörisker med att ta upp varmvatten från så stora djup?

– Fracking har kritiserats för att kemikalier stoppas ner i backen och löser upp berggrunden vilket skapar risker för grundvattnet. När vi hämtar upp varmvatten sker det på ett helt annat sätt. Vi borrar ett hål och kör en sonar där nere för att kolla av naturliga sprickbildningar, säger Thomas Öström.

Kan det uppstå negativa effekter om varmvattnet i berggrunden successivt kyls ner?

– Nej, det är så liten påverkan. Hålen dimensioneras så att man bara tar ut så mycket energi att hålet inte kyls av, säger Thomas Öström.

Kan tekniken även användas i Sverige?

– Absolut. Det är lite extra tufft i Sverige eftersom vi har urberg i berggrunden och man måste borra ganska djupt, men det går.