Startup

Climeon gör värmespill till billig el

Viking Line är första kunden för Climeons vd Thomas Öström. Foto: Jörgen Appelgren
Viking Line är första kunden för Climeons vd Thomas Öström. Foto: Jörgen Appelgren

33-LISTAN. Teknik som gör el av spillvärme finns sedan länge. Men ingen gör det lika effektivt som Climeon.

Publicerad

Climeons första kunden är Viking Line som ska återvinna spillvärme från motorer och avgaser på kryssningsfärjan Viking Grace. En annan användare är SSAB som gör el av spillvärmen från tunnplåtstillverkning.

- Om vi lyckas med våra första installationer kan det här bli riktigt stort, säger Climeons vd Thomas Öström.

Företagets maskin ger dubbelt så mycket el som konkurrenterna och ärdessutom mindre, billigare och lättare. Den patenterade teknik har likheter med så kallade ORC-system, ORC står för Organic Rankine Cycle. En bärarvätska cirkulerar i ett slutet system där spillvärme får vätskan att förgasas. Gasen driver en turbin, som i sin tur driver en generator som producerar el.

Det unika är att Climeons bärarvätska håller lägre tryck jämfört med traditionella system som kan kräva 20–40 bar. Prototypen på KTH:s labb har ett tryck på drygt 2 bar på ena sidan om turbinen. Den andra sidan har ett vakuumtryck, och en hemlig tekniklösning bevarar undertrycket även om systemet skulle ta in lite luft.

Det låga trycket gör att systemet kan byggas med en fjärdedel av materialet som krävs i traditionella ORC-system. Mindre material betyder lägre kostnad. Det låga trycket gör det även möjligt att använda mer effektiva bärarvätskor och turbiner. Det bidrar till att företaget lyckats skruva upp verkningsgraden till mer än 10 procent, när energikällan är 90-gradigt vatten.

Climeon

Gör: Alstrar el ur spillvärme.

Ort: Stockholm.

Startår: 2011.

Anställda: 13.

Omsättning 2014: 75 000 kronor.

Riskkapital: 18,2 Mkr.

Huvudägare: De tre grundarna.