748 artiklar om Miljö

221-240 av totalt 748 träffar

DEBATT

Läsarna om kvittning: Ebberöds bank eller supersmart idé?

LÄSARKOMMENTARER. Kravet att små elproducenter ska få kvitta den el de producerar på sommaren mot el de använder på vintern har fått många att reagera, både i kommentarsfältet på hemsidan och i mejl till redaktionen. 52 kommentarer

Alger gör olja i pappersbruk

Olja från alger som odlas i avloppsvatten från pappersbruk. Det kan bli en bas för en miljövänlig produktion av biodiesel, bioplast och smörjolja. Nu byggs en pilotanläggning vid Bäckhammars bruk för att testa tekniken. 3 kommentarer

Taggar - Startsida

Finsk biodiesel från skogen

En ny anläggning för produktion av fordonsbränsle från skogsråvara planeras dra i gång 2014 i Villmanstrand i östra Finland. I Göteborg har Preem sedan 2010 ett sådant bioraffinaderi. 4 kommentarer

Taggar - Startsida

”Låt husägarna kvitta för hela året”

DEBATT. Alla som producerar egen el borde få kvitta mot den egna förbrukningen, men inte bara månadsvis utan årsvis. Först då kan man räkna hem lite större investeringar, skriver Svante Axelsson Naturskyddsföreningen och Joacim Olsson Villaägarnas Riksförbund. 183 kommentarer

”Smutsig omärkt el ska väck”

SLUTREPLIK. Efterfrågan på fossil el är noll i Sverige. Därför är det helt rätt att ge kunden makt om man vill hjälpa till att lösa problemen med klimatet. Och, kunden kan vara helt säker på att det inte säljs mer el från vindkraft än som produceras, svarar Johan Öhnell. 35 kommentarer

DEBATT

”Ni håller inte vad ni lovar”

REPLIK. Löftena håller inte. Det är inte konsumenternas val som styr elproduktionen utan hur många elcertifikat som utfärdas, svarar Einar Fjellman i en replik. 5 kommentarer

Myror förorenade av ftalater

Myror verkar ta upp ftalater från luften. Det visar en fransk studie publicerad i Science of the Total Environment. 3 kommentarer

EU vill klämma åt dieseln

För att minska partikelhalterna i europeiska städer vill EU ställa hårdare krav på dieselanvändningen. 129 kommentarer

Världens första klisterbara solceller

Forskare från USA och Sydkorea har utvecklat världens första klisterbara solceller i tunnfilmsteknik. De kan fästas på hjälmar, mobiltelefoner eller kläder. 1 kommentar

DEBATT
Taggar - Startsida

”Stora utsläpp från gräsklippare i onödan”

DEBATT. Gräsklipparnas utsläpp av bensinångor när motorn är avstängd är fullt jämförbara med utsläppen från själva förbränningen. Det finns tekniska lösningar på problemet men det behövs tvingande regler för att få klipparna mer miljövänliga, enligt Richard Aulin, Briggs och Stratton. 81 kommentarer

DEBATT
Taggar - Startsida

”Ny lag hotar industrijobben”

DEBATT. Nya regler för vad industrier får släppa ut införs efter årsskiftet. Men ingen kan tala om vad som gäller, hur verksamhet ska rapporteras eller vilka myndigheter som har ansvaret. Det måste till tydliga övergångsregler som underlättar för redan hårt ansträngda industriföretag, skriver miljörättsjurister. 15 kommentarer

Taggar - Startsida

Biobränslen ökar dödligheten

En kraftig satsning på biobränslen kommer att öka det marknära ozonet och orsaka dödliga sjukdomar i andningsorganen hos människor. 54 kommentarer

Hästgödslet kan bli lönsam biogas

Hästägare och ridskolor i Göteborgstrakten överväger att starta en egen biogasanläggning. I stället för att betala för att bli av med hästgödslet kan de få en inkomst av biogasen. 29 kommentarer

DEBATT
Taggar - Startsida

”Vad väntar du på - börja spara nu”

DEBATT. Kortsiktighet hotar energihushållning som kan spara 6,5 miljarder kronor och minska utsläppen av koldioxid med 1,3 miljoner ton varje år, skriver Bravidas nya vd Staffan Påhlsson. 190 kommentarer

Taggar - Startsida

Kritik mot undantag för sjöfart i Östersjön

Inom ett par år blir det ett krav att sjöfarten måste rena sitt barlastvatten innan det släpps ut. Nu diskuterar Östersjöländerna om undantag för viss trafik. Men Världsnaturfonden är kritisk. 1 kommentar

Taggar - Startsida

”Snart syns kolkraften i Sverige”

DEBATT. Det är dags att skrota myten om att kolkraft inte tänder svenska lampor. Faktum är att 15 procent av elen som produceras i Norden kommer från fossila källor, skriver Johan Öhnell, ordförande Telge Energi. 141 kommentarer

Taggar - Startsida

Frankrike förbjuder bisfenol A i matförpackningar

Frankrike har beslutat att förbjuda den hormonstörande kemikalien bisfenol A i material som kommer i kontakt med mat. 12 kommentarer

Taggar - Startsida

Tämjd bakterie ger grön bensin

Bensin av solljus och koldioxid. Det är målet för ett nytt forskningsprojekt på KTH. Första steget är avklarat: På labbet tillverkar de genmodifierade bakterierna butanol. 66 kommentarer

Norden satsar stort på cellfabriker

Celler kan bli framtidens fabriker för många avancerade kemikalier. Norden vill inta en ledande roll. 6 kommentarer

Tempen stiger på miljömötet

Med bara några dagar kvar på FN:s miljökonferens i Quatar höjs temperaturen i förhandlingarna. En fråga gäller hur systemen för klimatkompenserade projekt i utvecklingsländer ska se ut. 12 kommentarer

Annons
Annons

Topplista