753 artiklar om Miljö

221-240 av totalt 753 träffar

Hur nöjd är du med ditt lågenergihus?

LÄSARUPPROP. Bor du i lågenergihus? Håller de nya husen måttet? Skriv till oss på Ny Teknik och berätta om hur den nya tekniken fungerar i praktiken. 22 kommentarer

Taggar - Startsida

Alger fixar biobränsle i avloppet

Olja från alger som odlas i avloppsvatten från pappersbruk. Det kan bli en bas för en miljövänlig produktion av biodiesel, bioplast och smörjolja. Nu byggs en pilotanläggning vid Bäckhammars bruk för att testa tekniken. 17 kommentarer

”Energieffektiva hus ligger i tiden”

Intresset för energieffektiva byggnader har ökat stort på senare tid, men går stick i stäv med arkitekttrenden att ha stora fönster. Det tycker den tekniska konsulten Karin Adalberth, som har byggt Sveriges energisnålaste villa i Åkarp. 14 kommentarer

Miljöbygget som lyfter hela branschen

En energieffektiv byggnad är bara ett av målen. Jättebygget Nya Karolinska Solna drivs med höga miljökrav på flera plan. – Efter det här projektet har vi lyft hela byggbranschen enormt, säger miljöchef Maria Nordberg på Skanska. 12 kommentarer

Susanna Baltscheffsky, redaktionschef och ansvarig utgivare.

Viktigt lösa energislöseriet

INLEDARE. I veckans Ny Teknik bjuder vi på ett tema om energieffektiva byggnader. Ämnet har diskuterats i decennier vilket inte är så konstigt. Det som är konstigt är att det har tagit så lång tid att gå från prat till handling. Cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige går till bostäder och lokaler. 8 kommentarer

Taggar - Startsida

Nu går Volkswagen helt in för gasbilarna

Naturgas, biogas och e-gas. Det är tre steg mot nollutsläpp, menar en av världens största tillverkare av personbilar, Volkswagen. 46 kommentarer

Taggar - Startsida

Elbilar inte alltid mest miljövänliga

Elbilarna är inte alltid de mest miljövänliga. Det visar Volkswagens beräkningar av de totala koldioxidutsläppen, när även utsläppen vid tillverkningen räknas med. Då är dieselbilen bättre än en elbil som körs på europeisk elmix. 67 kommentarer

Taggar - Startsida

Kina pressar sig uppåt i solligan

Kina har höjt sitt solenergimål till 20 gigawatt 2015 och 50 gigawatt 2020. Allt talar för att landet blir världsledande på solkraft under 2013. 10 kommentarer

DEBATT

Läsarna om kvittning: Ebberöds bank eller supersmart idé?

LÄSARKOMMENTARER. Kravet att små elproducenter ska få kvitta den el de producerar på sommaren mot el de använder på vintern har fått många att reagera, både i kommentarsfältet på hemsidan och i mejl till redaktionen. 52 kommentarer

Alger gör olja i pappersbruk

Olja från alger som odlas i avloppsvatten från pappersbruk. Det kan bli en bas för en miljövänlig produktion av biodiesel, bioplast och smörjolja. Nu byggs en pilotanläggning vid Bäckhammars bruk för att testa tekniken. 3 kommentarer

Taggar - Startsida

Finsk biodiesel från skogen

En ny anläggning för produktion av fordonsbränsle från skogsråvara planeras dra i gång 2014 i Villmanstrand i östra Finland. I Göteborg har Preem sedan 2010 ett sådant bioraffinaderi. 4 kommentarer

Taggar - Startsida

”Låt husägarna kvitta för hela året”

DEBATT. Alla som producerar egen el borde få kvitta mot den egna förbrukningen, men inte bara månadsvis utan årsvis. Först då kan man räkna hem lite större investeringar, skriver Svante Axelsson Naturskyddsföreningen och Joacim Olsson Villaägarnas Riksförbund. 183 kommentarer

”Smutsig omärkt el ska väck”

SLUTREPLIK. Efterfrågan på fossil el är noll i Sverige. Därför är det helt rätt att ge kunden makt om man vill hjälpa till att lösa problemen med klimatet. Och, kunden kan vara helt säker på att det inte säljs mer el från vindkraft än som produceras, svarar Johan Öhnell. 35 kommentarer

DEBATT

”Ni håller inte vad ni lovar”

REPLIK. Löftena håller inte. Det är inte konsumenternas val som styr elproduktionen utan hur många elcertifikat som utfärdas, svarar Einar Fjellman i en replik. 5 kommentarer

Myror förorenade av ftalater

Myror verkar ta upp ftalater från luften. Det visar en fransk studie publicerad i Science of the Total Environment. 3 kommentarer

EU vill klämma åt dieseln

För att minska partikelhalterna i europeiska städer vill EU ställa hårdare krav på dieselanvändningen. 129 kommentarer

Världens första klisterbara solceller

Forskare från USA och Sydkorea har utvecklat världens första klisterbara solceller i tunnfilmsteknik. De kan fästas på hjälmar, mobiltelefoner eller kläder. 1 kommentar

DEBATT
Taggar - Startsida

”Stora utsläpp från gräsklippare i onödan”

DEBATT. Gräsklipparnas utsläpp av bensinångor när motorn är avstängd är fullt jämförbara med utsläppen från själva förbränningen. Det finns tekniska lösningar på problemet men det behövs tvingande regler för att få klipparna mer miljövänliga, enligt Richard Aulin, Briggs och Stratton. 81 kommentarer

DEBATT
Taggar - Startsida

”Ny lag hotar industrijobben”

DEBATT. Nya regler för vad industrier får släppa ut införs efter årsskiftet. Men ingen kan tala om vad som gäller, hur verksamhet ska rapporteras eller vilka myndigheter som har ansvaret. Det måste till tydliga övergångsregler som underlättar för redan hårt ansträngda industriföretag, skriver miljörättsjurister. 15 kommentarer

Taggar - Startsida

Biobränslen ökar dödligheten

En kraftig satsning på biobränslen kommer att öka det marknära ozonet och orsaka dödliga sjukdomar i andningsorganen hos människor. 54 kommentarer

Annons
Annons