65 artiklar om LENR

41-60 av totalt 65 träffar

Taggar - Startsida

Ny Teknik tested the energy catalyzer

Ny Teknik recently participated in two new tests of the Italian ‘energy catalyzer’, providing more accurate measurements to reduce possible error sources. 41 kommentarer

Taggar - Startsida

Swedish physicists on the E-cat:
“It’s a nuclear reaction”

In a detailed report, two Swedish physicists exclude chemical reactions as the energy source in the Italian ‘energy catalyzer’. The two physicists recently supervised a new test of the device in Bologna, Italy. 24 kommentarer

KALL FUSION

Svenska fysiker:
Det är en kärnreaktion

I en utförlig rapport utesluter två svenska fysiker kemiska reaktioner som energikälla i den italienska energikatalysatorn. De två fysikerna medverkade nyligen vid ett nytt test av apparaten i Bologna. 1379 kommentarer

KALL FUSION
Andrea Rossi kommer till Ny Tekniks redaktion för att svara på läsarnas frågor - oavsett om de kommer in på svenska, engelska eller italienska - på fredagen 11 mars.

Och här är 36+3 frågor till – med Rossis svar

Tiden räckte inte till när ingenjör Andrea Rossi svarade på läsarnas frågor om sin "energikatalysator" i en livechatt i förra veckan. Därför skickade vi honom ytterligare 36 läsarfrågor – och här är svaren. 348 kommentarer

Taggar - Startsida

And here are 36+3 more questions – with Rossi's answers

The time was not enough when the Italian engineer Andrea Rossi met Ny Teknik's readers in a live chat about his 'energy catalyzer' last week. Therefore, we sent him another 36 of the readers' questions – and here are the answers. 1 kommentar

KALL FUSION
Taggar - Startsida

E-cat inventor in live chat with the readers

Questions poured in when the Italian engineer, Andrea Rossi, the inventor of the so-called 'energy catalyzer' which may be based on cold fusion, met with Ny Teknik's readers in a live chat. Read all questions and answers here. 6 kommentarer

Här chattar ingenjör Andrea Rossi med läsarna

Frågorna haglade när den italienska ingenjören Andrea Rossi, mannen bakom den uppmärksammade energikatalysatorn som kan bygga på kall fusion, under en dryg timme på fredagen mötte Ny Tekniks läsare i en livechatt. Läs alla frågor och svar här. 430 kommentarer

Taggar - Startsida

This is how Rossi is financing his E-cat

“I am assuming all the risks. No one is risking any money except me,” said the Italian engineer Andrea Rossi, the inventor and developer of the ‘energy catalyzer,’ possibly based on cold fusion. 8 kommentarer

Så finansierar Rossi
energikatalysatorn

– Jag tar hela risken. Ingen riskerar några pengar förutom jag.
Det uppger Andrea Rossi, uppfinnaren av "energikatalysatorn" som möjligen bygger på kall fusion. 94 kommentarer

Taggar - Startsida

Efterlysning: Vad vill du veta om kall fusion?

Fredagen den 11 mars kl 10.00 chattar den italienska ingenjören Andrea Rossi med Ny Tekniks läsare. Men redan nu kan du fråga uppfinnaren vad du vill om hans ”energikatalysator” som möjligen bygger på kall fusion. 159 kommentarer

Taggar - Startsida

Cold Fusion: “You have to embrace this”

”You just have to embrace a new technology that might solve the energy problems of mankind, at least until it can be rejected,” Swedish professor Sven Kullander said in a scientific discussion on the Italian ‘energy catalyzer’. 1 kommentar

KALL FUSION
Taggar - Startsida

Kall fusion: ”Det här måste man bejaka”

”En nyhet som kanske skulle kunna lösa energiproblematiken för mänskligheten måste man ju bejaka, i alla fall tills det kan förkastas.”
Det sa professor Sven Kullander i en diskussion kring den italienska energikatalysatorn. 213 kommentarer

Kall fusion: 18 timmar utesluter förbränning

I ett nytt experiment har den italienska ”energikatalysatorn” körts vid Bolognas Universitet i 18 timmar.
– Enligt min mening är alla kemiska källor nu uteslutna, säger fysikern Giuseppe Levi. 125 kommentarer

Taggar - Startsida

Cold Fusion: 18 hour test excludes combustion

In a new experiment, the Italian “energy catalyzer” has been run at Bologna University for 18 hours.
“In my opinion, all chemical sources are now excluded,” physicist Giuseppe Levi told Ny Teknik. 3 kommentarer

Taggar - Startsida

Kall fusion redan på 1920-talet?

Den svenske ingenjören John Tandberg nekades patent på kall fusion 1927. 8 kommentarer

Läsarna förklarar experimentet

Många av Ny Tekniks läsare är skeptiska till kall fusion i den italienska ”energikatalysatorn” som visades i Bologna i januari. Här är läsarnas två av förklaringar samt Rossis kommentar. 74 kommentarer

Taggar - Startsida

Cold Fusion: Here's the Greek company

The Greek company that will build a heating plant of one megawatt with the Italian 'energy catalyzer' spoke about its activities and about the invention on Greek television this weekend. 6 kommentarer

Kall fusion: Här är det
grekiska företaget

Det grekiska bolaget som ska bygga ett värmeverk på en megawatt med den italienska "energikatalysatorn" uttalade sig om verksamheten och uppfinningen i grekisk tv i helgen. 129 kommentarer

Kall fusion: Forskaren vill göra längre prov

Taggar - Startsida

Vanlig fusion är det inte. Och fysikforskaren som övervakade experimentet med den italienska energikatalysatorn tror inte heller att energikällan är en kemisk reaktion. 48 kommentarer

Cold fusion may provide one megawatt in Athens

Taggar - Startsida

“We will open up a heating plant of one megawatt in Athens, Greece this Fall,” Andrea Rossi told Ny Teknik.
Rossi is the inventor of the ‘energy catalyzer’ demonstrated recently in Italy, that is based possibly on cold fusion. 14 kommentarer

Annons
Annons