65 artiklar om LENR

21-40 av totalt 65 träffar

Taggar - Startsida

Here are the analyses
of the latest E-cat test

(Updated). Three extensive analyses have been made of data from the test of Andrea Rossi’s E-cat on October 6. Two point to a clearly anomalous heat production, while the third leaves the question open. 11 kommentarer

KALL FUSION
Taggar - Startsida

Här analyseras testet
av Rossis E-cat

(Uppdaterad). Tre omfattande analyser har gjorts av data från testet med Andrea Rossis E-cat den 6 oktober. Två av dem pekar på en tydlig värmeutveckling medan den tredje lämnar frågan öppen. 504 kommentarer

TV: E-cattest styrker värmeproduktion

Vid ett nytt test i Bologna på torsdagen kördes Andrea Rossis "energikatalysator" helt stabilt utan tillförd yttre energi i över tre timmar. Ny Teknik var på plats i labbet. 842 kommentarer

Taggar - Startsida

TV: New test of the E-cat enhances proof of heat

At a new test in Bologna on Thursday, the ‘E-cat’ invented by Andrea Rossi ran in a completely stable self sustained mode for over three hours. Ny Teknik attended the test. 78 kommentarer

Taggar - Startsida

Here’s Rossi’s one
megawatt plant

Here it is: the plant that according to inventor Andrea Rossi will produce one megawatt of thermal energy via an unknown reaction in his ‘energy catalyzer’. The plant is now being shipped to the United States. 1 kommentar

KALL FUSION

Se energikatalysatorn
köras utan yttre energi

Drygt en halvtimme utan någon tillförd yttre energi. Det bevittnade Ny Teknik vid ett test av en ny modell av Andrea Rossis ”energikatalysator” nyligen. 694 kommentarer

Taggar - Startsida

Här är Rossis låda
på en megawatt

Här är den – anläggningen som enligt uppfinnaren Andrea Rossi ska producera en megawatt värmeenergi ur den okända reaktionen i energikatalysatorn. Nu skeppas den till USA. 47 kommentarer

Taggar - Startsida

See the E-cat run in
self-sustained mode

Just over half an hour without external energy input. Ny Teknik assisted recently in a test where the ‘E-cat’ invented by Andrea Rossi was run in self-sustained mode. 33 kommentarer

KALL FUSION
Andrea Rossi

Kall fusion hett läsarämne

Inget annat enskilt ämne har under 2011 varit lika läst, kommenterat och omdiskuterat på NyTeknik.se som kall fusion. I tusentals kommentarer fördelade på ett 20-tal artiklar har läsarna givit sin syn på saken. Bland annat i form av en hyllningssång. 79 kommentarer

KALL FUSION
Andrea Rossi

"E-cat": Rossi bryter
med grekiska Defkalion

Andrea Rossi, uppfinnaren av energikatalysatorn, säger upp sitt avtal med den grekiska pilotkunden Defkalion. Den planerade driftsättningen av anläggningen på en megawatt uppges nu ske i USA.

Taggar - Startsida

E-cat: Rossi breaks
with Greek Defkalion

Andrea Rossi, inventor of the ‘E-cat’, has terminated his agreement with the Greek pilot customer Defkalion. The planned launch of a one megawatt heat plant in October is now supposed to take place in the United States. 13 kommentarer

Taggar - Startsida

'E-cat': Here is the
Greek energy box

A box measuring 22x18x14 inches to help Greece and the world. That’s the new energy box Hyperion – based on the energy catalyzer invented by Andrea Rossi – that was presented on Thursday by the Greek company Defkalion. 1 kommentar

KALL FUSION
Taggar - Startsida

"E-cat": Här är den
grekiska energiboxen

En låda på 55x45x35 centimeter ska hjälpa Grekland och världen. Det handlar om den nya energiboxen Hyperion med Andrea Rossis energikatalysator inuti som presenterades på torsdagen av det grekiska företaget Defkalion. 1467 kommentarer

KALL FUSION

"E-cat": Grekiska ägare fortfarande hemliga

Ny Teknik har granskat det grekiska bolag som är uppfinnaren Andrea Rossis pilotkund för energikatalysatorn. Företaget planerar för produktionsstart 2012, men de verkliga ägarna är fortfarande hemliga. 226 kommentarer

Taggar - Startsida

E-cat business: Greek
investors remain secret

Ny Teknik has investigated the Greek company that supposedly will be the first in Europe to produce the ‘energy catalyzer’, invented by Andrea Rossi. The plan is to start production in 2012, but the investors are still secret.

KALL FUSION

Avtal klart i USA för
energikatalysatorn

Andrea Rossi, uppfinnaren av energikatalysatorn, har ett avtal klart med ett nybildat företag i USA. Avtalet bygger på många års kontakter med personer kopplade till amerikanska energidepartementet. 830 kommentarer

Taggar - Startsida

Energy catalyzer
gets U.S. partner

Andrea Rossi, the energy catalyzer inventor, has reached an agreement with a new company in the United States. The agreement builds on several years of contacts with people linked to the U.S. Department of Energy. 15 kommentarer

Taggar - Startsida

Patent granted for
the energy catalyzer

The Italian energy catalyzer that seems to be based on an unknown nuclear reaction is now patented in Italy. The examination continues regarding protection in the rest of the world. 14 kommentarer

KALL FUSION

Patent godkänt för
energikatalysatorn

Den italienska energikatalysatorn som tycks bygga på en okänd kärnreaktion, är nu patentskyddad i Italien. Granskningen fortsätter för utökat skydd i resten av världen. 187 kommentarer

KALL FUSION

Se Ny Teknik testa energikatalysatorn

Ny Teknik medverkade nyligen vid två nya test av den italienska energikatalysatorn och bidrog med noggrannare mätningar för att minska möjliga felkällor. 596 kommentarer

Annons
Annons