34 artiklar om Buller

1-20 av totalt 34 träffar

En undersökning från Stockholms unversitet visar att småbarnen hade två till tre gånger högre halter flamskyddsmedel jämfört med mammorna.

Buller hotar bebins hörsel

En ny stor svensk undersökning visar att barn till mammor som arbetat i mycket bullriga miljöer under graviditeten löper avsevärt mycket större risk att bli hörselskadade.

Forskare kräver obligatorisk ljudkontroll

Dåliga Pisaresultat i den svenska skolan kan delvis bero på att ljudmiljön i skolorna är för dålig. Det anser flera forskare som nu kräver obligatorisk akustikkontroll när nya klassrum byggs. 17 kommentarer

Taggar - Startsida

Tystar 20000 godsvagnar

Tyska godsvagnar låter för mycket när de bromsar. Därför byts i år bromsarna på 20000 vagnar. Bromsgnissel efter 2020 ger körförbud. 18 kommentarer

Hör hur bullret raderats från samtalet

Allt från pistolskott och industribuller till skrikande bebisar och karaoke kan rensas bort från mänskligt samtal. Det utlovar det unga amerikanska företaget Cypher som utvecklat en ny sorts teknik för bullertvätt. 3 kommentarer

Flygbuller sänker inte bostadspriser

Att buller från flygplan eller vindkraftverk automatiskt sänker värdet på bostäder stämmer inte, visar två undersökningar. 6 kommentarer

Trafikbuller är farligt för hälsan

Trafikbuller är ett stort hälsoproblem och kopplas ihop med stroke och hjärtsjukdomar. Men om en förbättring ska nås krävs samordning av åtgärder, menar forskare från Chalmers. 7 kommentarer

Taggar - Startsida

100 000 om du hjälper Bromma flygplats

Svårt att tänka nytt? Då kan lösningen vara en innovationstävling. Swedavia utlovar 100 000 kronor till den som kan lösa ett bullerproblem vid Bromma flygplats. 51 kommentarer

Taggar - Startsida

Bubblor ska rädda vindkraftbyggens ljudmiljö

Bubbelgardiner i vattnet ska rädda sälar och andra djur från hörselskador när de stora vindkraftparkerna sätts upp. 5 kommentarer

Taggar - Startsida

Nya bromsar tystar godstågen

Den här veckan inleds arbetet med att byta bromsbackar på Europas 600000 godsvagnar för att få tystare godstrafik. 46 kommentarer

Taggar - Startsida

Lyssnar efter tystare helikopter

Inte bara rotorn utan också helikoptermotorn är en bullerkälla. Nyutvecklade mikrofoner mäter bullret i turbomotorn i jakten på tystare helikoptrar. 9 kommentarer

Tystare flyg 2017

Från 2017 ska bullret från nya större plan på flygplatserna minskas. Det har civilflygorganisationen ICAO beslutat. 9 kommentarer

”Skillnad på kort besök i oväsendet”

REPLIK. Det är oerhört riskfyllt och lättvindigt att säga att bullrig miljö är acceptabelt i bostadsområden, tycker akustikern Pontus Thorsson. 11 kommentarer

DEBATT
Taggar - Startsida

”Låt inte de känsligaste styra var vi ska bygga”

DEBATT. Massor av fina lägen för bostadsbyggande ligger öde runt städernas hamnområden, helt i onödan. Låt den som står ut med lite buller få bo med fin utsikt, tycker miljörättsadvokaten Staffan Michelson. 36 kommentarer

Taggar - Startsida

Dinosauriesvans effektiv ljuddämpare

Taggar på baksidan av vindkraftverkets rotorblad både minskar bullret och ökar verkningsgraden. Taggarna liknar en dinosauriesvans. 40 kommentarer

Taggar - Startsida

Nu ska havets buller mätas

Fem frågor till Bertil Håkansson vid Havs- och vattenmyndigheten, Hav, som satsar 11 miljoner kronor för att mäta ljudnivån i Östersjön och Västerhavet. 2 kommentarer

Taggar - Startsida

Höj ljudnivån så drunknar bullret

Oönskat buller dämpas bäst med buller. Det enligt en ny avhandling vid Blekinge tekniska högskola. 6 kommentarer

Bullerdämpande mur.

Bygg bort gatubullret med växter

Med tysta innergårdar går det att ha överseende med mera buller från gatan. Då går det att bygga tätare i storstädernas centrala delar – även om riktvärdena från gatu- och trafikbullret överskrids. 17 kommentarer

Plattformen är värd miljarder

Kinesiska Youngman och Pang Da vill över Saab. Men vad ser man i det konkursfärdiga företaget som slutat bygga bilar? Ny Teknik lyfter på locket och blottar miljardvärden som både är säkerhet för lån och som kan leva vidare även efter en konkurs. 7 kommentarer

Taggar - Startsida

Se - men slipp lyssna på dina kollegers tjat

En ljuddämpande skärm som tillåter dig att se kollegerna i kontorslandskapet. Det är möjligt med ett nytt sätt att absorbera buller. 2 kommentarer

Taggar - Startsida

Böneutrop stoppade byggprocess

I Malmö var planerna på en ny församlingslokal för muslimer långt gången. Då sade stadsbyggnadsnämnden stopp. Risken för störande böneutrop måste utredas.

Annons
Annons