Örebro vill bli attraktivast i Skandinavien

2017-01-13 09:12 Borg & Owilli

Ingenjörer har en viktig roll när Örebro kommun växer. "Vi bygger för framtiden. Vår målsättning är att bli Skandinaviens mest attraktiva, medelstora stad", berättar civilingenjören Patrik Kindström på trafikenheten.

Örebro kommun står inför en stark tillväxt, med cirka 2 000 nya medborgare per år. Samtidigt är det en näringsdriven utveckling och många verksamheter efterfrågar möjligheten att etablera sig i Örebro.

För att klara trycket ställs det höga krav på utvecklingen av staden. Och framförallt på planeringen och produktionen av nya bostäder. Flera nya bostadsområden är på gång. Stadsdelen Mellringe ska utökas med fler bostäder. För området Adolfsberg planeras det även för utbyggnad.

– Vi jobbar med hur staden ska utvecklas på sikt. Vi bygger för framtiden, där vår målsättning är att bli Skandinaviens mest attraktiva, medelstora stad. För att vi ska ha möjlighet att uppnå de målen, krävs det att vi är införstådda med vad marknaden efterfrågar, säger Patrik Kindström.

En del av arbetet att stärka kommunens attraktionskraft, består av flera större omvandlingsprojekt. Bland annat ska ett antal centrumnära verksamhetsområden utvecklas till blandade stadsdelar med bostäder, kontor, verksamheter, parker och attraktiva gaturum. Inte allt för olikt 50-talets ABC-städer.

Ett exempel är området Aspholmen som i stort består av företagsverksamhet. Där är ambitionen att förtäta med bostäder och samtidigt skapa en genuin och blandad stadsmiljö.

– Eftersom kommunen står inför den här omvandlingen, skapas det också en annan typ av komplexitet i projekten. Det ställer krav på många kompetenser med teknisk bakgrund, allt från lantmätare, byggingenjörer till VA-ingenjörer och tekniska projektledare. Alla kompetenser samverkar i kommunens utvecklingsprojekt. Det skapar kvalitet genom att samverkan leder till den bästa helhetslösningen. Det är det som känns så kul med att jobba på Örebros kommun, säger Patrik Kindström.

Hans egen utbildningsbakgrund är samhällsbyggnad vid KTH. Sedan barnsben har han haft ett brinnande intresse för samhällsutveckling, fysik och matematik. Intressen som avgjorde hans yrkesval.

– Efter grundskolan började jag plugga Rymdteknik på Rymdgymnasiet i Kiruna. Tre år senare längtade jag efter att arbeta med något konkret, och valde därför att utbilda mig till civilingenjör i samhällsbyggnad. Att få vara med och skapa samhället i sin mest grundläggande form är otroligt roligt och utvecklande, berättar han.

När examen var avlagd, började Patrik Kindström arbeta som trafikplanerarkonsult i Stockholm. Men efter några år i storstaden började längtan tillbaka till Patriks hembygd, Örebro, göra sig påmind. Han valde därför att flytta hem och började arbeta på Örebros kommun.

– Ingenjörsrollen handlar i mångt och mycket om att lösa tekniska problem. Det är jättehäftigt när man tänker på att jag som ingenjör, tillsammans med mina kollegor, bidrar så att till exempel Örebros invånare kan cykla till jobbet eller att bussen kommer i tid.

Att arbeta kommunalt, menar Patrik Kindström inte är så stelbent som många tror. Snarare inspirerande när man kommer till insikten om hur mycket man faktiskt kan påverka.  Tillsammans med landskapsarkitekter, stadsarkitekter och exploateringsingenjörer står han inför utmaningen att skapa en växande och välfungerande stad.

– Kommunen är ju en dynamisk plattform, där den demokratiska makten ligger. Här har jag som ingenjör alla möjligheter att vara med och påverka de stora, avgörande besluten för stadsutvecklingen i Örebro kommun, avslutar Patrik Kindström.

Borg & Owilli

Aktuellt inom

Senaste inom

Debatt

Digital Ekonomi - I samarbete med Danske Bank