Framgångstipsen för dagens produktchef

2016-10-19 10:30 Edlegio

Produktchefsrollen har förändrats stort. Den har gått från att vara tydligt knuten till domänkunskap, till att handla mer om den allmänna ledningskompetensen. Läs om vilka kompetenser som de yrkesverksamma själva.

Tidigare rekryterades en produktchef nästan alltid internt. Ofta från utvecklingssidan. Det pratades inte om en generell produktledningskompetens. Idag är situationen annorlunda. Produktchefsrollen har stärkts och det är tydligt att det går att vara bra på produktledning, oavsett produkt och bolag. Denna bild stärktes ytterligare efter samtal med flera produktchefer, där alla möter liknande utmaningar i sin roll - trots att de arbetar med olika produkter i olika branscher.    

Till skillnad från många andra roller har man som produktchef både operativt och strategiskt ansvar. Många produktchefer kämpar med att inte fastna i det operativa arbetet. Det är som om en osynlig kraft drar dem ned mot att lösa dagliga problem. Det gör att det strategiska arbetet kan bli lidande. Därför är det viktigt att som produktchef jobba för en balans.

- Jag försöker arbeta 60% strategiskt, berättar Mithat Can Ayok, produktchef på Klarna. Jag behöver exempelvis tid för att ta reda på vilka marknader vi ska gå in på och hur vi kan stödja betalningar på de marknaderna.

Stina Redemo från Benify tycker att det viktigt att skapa tid för strategiskt arbete genom att delegera.

- Att kunna delegera är viktigt för att klara av jobbet som produktchef, säger Stina. Utan delegering finns inte tid för den strategiska delen av jobbet. Men samtidigt vet vi att det alltid kommer att uppstå problem som måste lösas snabbt. Därför avsätter vi tid även för sådant.


Malin Cammack från Digital River World Payments är inne på samma spår.

- När jag var ny som produktchef kämpade jag med rollens bredd. Man är involverad nästan överallt men man kan inte göra allting själv. Det gäller att hantera bredden utan att bli en flaskhals. Då blir produkten eller projektets framfart lidande.
 

Att förstå kunden och dennes problem är viktigt för att kunna utveckla framgångsrika produkter. Man behöver också förstå marknaden och hur tekniken utvecklas. Produktchefen måste samla insikter ifrån alla håll.  

-  Vi är inte de som kommer med bra idéer, det är våra kunder, säger Stina. Därför är det viktigt för mig att kontinuerligt lyssna på kunderna.

-  Jag samlar också kundinsikter från övriga delar av bolaget för att lära mig mer om kundernas utmaningar, berättar Malin Cammack och forstätter:

- Jag arbetar mycket med att inkludera interna utmaningar. Kunden är viktigast men som produktchef får man inte missa de interna intressenterna för då riskerar man att inte kunna underhålla produkten efter lansering.
 

Som produktchef är tiden alltid knapp. För att lyckas krävs det att man kan prioritera, på flera olika sätt. Ett exempel är att man sällan kan lösa alla små problem som uppstår.

- I mitt dagliga arbete prioriterar jag att lösa de problem som påverkar flest människor, säger Mithat.

En annan aktivitet som kräver prioritering är kravhantering. Det är inte möjligt att implementera alla önskemål. Inte heller är det önskvärt eftersom att det då skulle vara svårt att hålla en strategisk riktning i utvecklingen. Det är därför en utmaning att veta vilka krav som bör implementeras. Och i vilken ordning. 

- I mitt arbete med UX är det ofta möjligt att uppskatta affärsvärdet men det kan vara en utmaning, berättar Stina.
 

Att produktledning fått mer uppmärksamhet får många positiva konsekvenser. För bolag kan det innebära att det blir enklare att rekrytera. Det går att ta med sig kompetens från ett bolag till ett annat, även om det är en helt annan produkt. Det får också som konsekvens att den enskilda produktchefen stärks.

Kompetensen produktchefen besitter blir lättare att förklara och framförallt lättare att använda. I det dagliga arbetet kan man dra nytta av andras erfarenheter och lärdomar. Av andras sätt att jobba och lösa problem.

Den förtydligade rollen påverkar även andra i bolaget. När det blir mer synligt vad produktchefen gör och vad hen tillför, blir det enklare för produktchefen att göra sitt jobb.

Vad är ditt nästa utvecklingssteg?

Edlegios kurs Product Management – 8 verktyg för framgång riktar sig till dig som arbetar med produktledning – som vill bli, just blivit eller arbetat ett tag som produktchef.

Kursen ges i samarbete med Tolpagorni Product Management och ger dig djup och strukturerad kunskap om alla dimensioner som kan anses ingå i området produktledning.

Kursen lär dig bland annat:

  • Produktledning som funktion, befattning och process
  • Vilka interface en typisk produktchef har – och hur de interagerar i organisationen
  • Hur du skapar insikt i marknad, teknik – på kort och lång sikt
  • Lönsamma produktstrategier som stämmer med företagets övergripande visioner och mål
  • Produktplanering och roadmapping
  • Hantering av krav och nya produktidéer
  • Planera och genomföra lyckosamma lanseringar
  • Hur du identifierar och kommunicerar produktvärden till kund

Kurspaketet består av onlinebaserade självstudier samt en praktiskt workshop i helklass tillsammans med kursens lärare den 18 november i Edlegios lokaler i centrala Stockholm.

Läs mer om kursen här.

Aktuellt inom

Senaste inom

Debatt

Digital Ekonomi - I samarbete med Danske Bank