Böcker och verktyg favoritvalutor i delningsekonomin

2017-01-16 09:08 Danske Bank
Nästan 30 procent uppger att de helst skulle vilja använda böcker som delningstjänst. Och 22 procent kan tänka sig att hyra eller dela verktyg.

Boende och bilar är det som ofta nämns i samband med att begreppet delningsekonomi diskuteras. Men när svenskarna får välja vad de vill dela med sig kommer böcker och verktyg högre upp på önskelistan. Det visar en undersökning som Danske Bank gjort med hjälp av Ipsos.

Delningsekonomi som begrepp är bara några år gammalt, fastän delandet av varor och tjänster har lika lång historia som vår civilisation. Men digitaliseringen och ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor har skapat ett större utrymme för delningsekonomin.

Fortfarande verkar begreppet delningsekonomi vara mer av ett medialt fenomen. När Danske Bank genom Ipsos frågade 1 200 svenskar vad man kan tänka sig att dela, svarade 88 procent att man inte kände till delningsekonomi.

Men fler än dem som känner till begreppet delningsekonomi har faktiskt utnyttjat tjänster och varor inom denna nya sektor. 16 procent uppger att de utnyttjat en delningstjänst när tjänsterna namngavs, vanligast var Uber och Airbnb.

När frågan dyker upp om vad vi kan tänka oss att dela, kommer inte bil och bostad högst upp på listan. Nära var tredje (30 procent) uppger böcker som den ”valuta” man helst skulle vilja använda i delningsekonomin. När det gäller böcker hanterar ju de svenska biblioteken denna ”delningstjänst” sedan urminnes tider, men nättjänsten bokborsen.se finns för dem som letar på webben.

Därefter kommer verktyg. Var femte svensk (22 procent) kan tänka sig att dela eller hyra ut sina verktyg. Flera appar för delning av verktyg har tillkommit de senaste åren.

Viljan att använda bostaden som delningsvaluta är mer begränsad. Drygt var tionde (12 procent) vill släppa in hyresgäster i hemmet. På samma nivå, 12 procent, hamnade även sportutrustning.

Endast elva procent kunde tänka sig att släppa bilen till en delningstjänst.

Den egna garderoben är det som vi har svårast att se som gemensam egendom, men tre procent sade sig vara villiga att hyra ut sina kläder.

Men delningsekonomin växer, det visar även undersökningen. Var tredje svensk tror att de kommer nyttja delningstjänster mer. Unga boende i storstäder är den grupp som främst tänker sig att de kommer använda delningstjänster mer i framtiden.

Undersökningen genomfördes i december 2016.

Danske Bank

Aktuellt inom

Senaste inom

Debatt

Digital Ekonomi - I samarbete med Danske Bank