Nummer 8 2016: Superintelligence

2016-09-28 09:00 Sammanfattat Ny Teknik

Paths, Dangers, Strategies

Någon gång det här århundradet kan vi komma att utveckla en artificiell intelligens som är bättre än människor inte bara på att spela schack eller lösa ekvationer, utan på allting som har med tänkande att göra. Att fundera ut ett sätt att handskas med en sådan superintelligens, skriver Nick Boström, är förmodligen den viktigaste uppgiften som mänskligheten någonsin ställts inför.

Månadens bok September:

Titel: Super Intelligence: Paths, Dangers, Strategies

Författare: Nick Bostrom

Sammanfattat av: NyTeknik

Sammanfattat Ny Teknik

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Senaste inom

Debatt