Opinion

Opinion

”Nya beslut gör prognoser utdaterade”

REPLIK. Även utredningen om hur smutsiga bilar ska beskattas, bonus-malus, kan snabbt bli utdaterad. Ett strategiskt beslut i ett företag kan helt förändra förutsättningarna för elbilarna, anser debattörerna.

Opinion

”Enorm potential för industriell förnyelse”

DEBATT. Med en offentlig upphandling värd 600 miljarder kronor årligen, finns en enorm potential att snabbt lansera nya industriella projekt. Men ett ensidigt fokus på lägsta pris hejdar utvecklingen, skriver bland andra Mats Alaküla, Christer Asplund och Fredrik Sidahl.

Opinion

”Laddning på väg till Göteborgs elbilar”

REPLIK. I sommar installeras 14 nya snabbladdare och till 2018 kommer 500 nya laddpunkter. Göteborgs Stad vill prioritera rätt investering, inte bara springa fort, skriver Alexander Sjöberg, Stefan Hellberg, och Anna Honné.

Opinion

”Självklart med p-plats med laddning”

REPLIK. Det ska absolut gå att bo i lägenhet i Göterborg och ha elbil. Laddning är avgörande för alla som vill göra bra miljöval, skriver Helene Odenjung (L) och Axel Darvik (L).

Opinion

Trafikverket: Upp till bevis för entreprenör

DEBATT. Klimatpåverkan från byggande och underhåll i infrastrukturen måste minska - entreprenörerna ska visa att de klarar våra klimatkraven, skriver Stefan Engdahl på Trafikverket.

Opinion

”Skattebefrielsen räknas som statligt stöd”

REPLIK. Att befria återdeponerat avfall från skatt räknas av EU som statligt stöd. Och att utreda en helt ny ordning för hur avfallsskatt ska tas ut fanns inte med i regeringens uppdrag, skriver Lena Hiort af Ornäs Leijon på Skatteverket.

Opinion

Naturvårdsverket: ”Vi vill minska mängden avfall”

REPLIK. De deponier som är intressantast att återvinna är oftast inte de med läckande giftiga ämnen. Det viktiga saneringsarbetet ska inte äventyras av osäkra möjligheter att återvinna resurser, skriver Carl-Mickael Strauss och Johanna Farelius, Naturvårdsverket.