Opinion

Opinion

”Ingenjörer riskgrupp för utmattning”

DEBATT. Många ingenjörer jobbar som konsulter i projekt ute hos kunden. Deras utsatta position i kombination med alltför snäva tidsramar, har gjort dem till en riskgrupp för utmattningssyndrom, skriver Jonas Jonsson, vd Iterio.

Opinion

”Effektgräns riskerar datacenters framtid”

DEBATT. När skattesubventionen för elintensiv industri nu även ska gälla datacenter, som samtidigt har en helt omotiverad effektgräns, riskerar små datacenter slås ut. Det skriver en rad entreprenörer från datacenterbranschen.

Opinion

”Klimatpolitiken saboteras av nya stadsmotorvägar”

DEBATT. Ett genomförande av stadsmotorvägarna Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse skulle i praktiken omöjliggöra för kommande generationer att skapa ett klimatsmart transportsystem. Det skriver en rad miljöorganisationer.

Opinion

”Svek mot leverantörer och små industriorter”

DEBATT. Regeringens jobbagenda saknar trovärdighet när den skär bort framgångsrika satsningar på internationalisering och konkurrenskraft hos små och medelstora företag, skriver företrädare för teknikindustrin.

Opinion

”Nya beslut gör prognoser utdaterade”

REPLIK. Även utredningen om hur smutsiga bilar ska beskattas, bonus-malus, kan snabbt bli utdaterad. Ett strategiskt beslut i ett företag kan helt förändra förutsättningarna för elbilarna, anser debattörerna.

Opinion

”Enorm potential för industriell förnyelse”

DEBATT. Med en offentlig upphandling värd 600 miljarder kronor årligen, finns en enorm potential att snabbt lansera nya industriella projekt. Men ett ensidigt fokus på lägsta pris hejdar utvecklingen, skriver bland andra Mats Alaküla, Christer Asplund och Fredrik Sidahl.

Opinion

”Laddning på väg till Göteborgs elbilar”

REPLIK. I sommar installeras 14 nya snabbladdare och till 2018 kommer 500 nya laddpunkter. Göteborgs Stad vill prioritera rätt investering, inte bara springa fort, skriver Alexander Sjöberg, Stefan Hellberg, och Anna Honné.