Opinion

Opinion

”Sluta jaga de svenska småföretagen”

DEBATT. Regeringens jakt på småföretagare riskerar näringsklimatet och möjligheterna att anställa. Företagande ska löna sig, inte vara en pengapåse för finansministern, skriver Maria Malmer Stenergard (M).

Opinion

”Avfallsförbränning - en klimatpolitisk gökunge”

SLUTREPLIK. Eftersom avfallsbranschen inte verkar ha några egna strategier är det viktigt att andra samhällsaktörer agerar för att avfallssektorn ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Avfallsförbränningen riskerar bli en gökunge som äter upp utsläppsutrymmet för andra sektorer, svarar Göran Finnveden, KTH.

Opinion

”Öppna dörrarna till universiteten på vid gavel”

REPLIK. Stefan Löfven, tillgången till spetskompetens är helt central för att bli världsledande inom innovation. Men möjligheten att utveckla kompetensen på universitet och högskolor stängda för redan yrkesverksamma. Öppna dörrarna för livslångt lärande, skriver Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer.

Opinion

”Hög tid rensa ’alternativa fakta’ om it-säkerhet”

DEBATT. Miljardsatsningar görs på nationell it- och cybersäkerhet men i verkligheten är det it-brott mot enskilda som rusar i höjden. För att kunna prioritera insatserna krävs mer statistik och mindre hemlighetsmakeri, skriver Tom Andersson, tidigare analytiker på MSB.

Opinion

”Sverige skriker efter ingenjörer - uppdatera högskolan”

DEBATT. Det svenska samhället skriker efter ingenjörer. Kompetensbristen är det främsta hindret för företagens tillväxt och den hämmar skapandet av nya jobb. I veckan är det 40 år sedan den senaste högskolereformen genomfördes. Det är dags för en rejäl uppdatering för att öka antalet ingenjörer, skriver Magnus Höij, vd Teknik och Designföretagen

Opinion

”Någon måste vilja köpa returplasten”

REPLIK. Finns det ingen efterfrågan på de återvunna materialen spelar det ingen roll hur duktiga vi är på att samla in och sortera plasten, skriver Henrik Oxfall och Jonas Aspling, Swerea IVF.

Opinion

”Utkräv ansvar från dem som har verktygen”

REPLIK. Att endast ställa oss inom avfallssektorn till svars för koldioxidutsläppen från plast är fel. De som har verktygen att lösa problemet i grunden - tillverkarna - slipper för lindrigt undan, tycker Weine Wiqvist, vd för branschorganisationen Avfall Sverige.