Opinion

Opinion

”Sluta gynna importerade biodrivmedel”

DEBATT. Endast biodrivmedel baserade på restprodukter bör få skattelättnader. Regeringens prioritering att gynna även jordbruksbaserade drivmedel är både märklig och kontraproduktiv, skriver företrädare för Sverigedemokraterna.

Opinion

”Fordonsindustrin bör skapa teknik mot kapning”

DEBATT. Det är fordonstillverkarna som kan minimera risken för terrordåd. Vi vill se nya tekniska lösningar som gör det omöjligt att köra iväg från föraren, skriver Ulric Långberg, branschchef, Sveriges Åkeriföretag.

Opinion

”Vi känner oss trygga med att stödet fungerar bra”

REPLIK. Vi förstår att det är svårt att specificera hur ett företag vill digitaliseras. Men det är därför stödet finns och det är fullt rimligt att kräva en beskrivning av hur skattemedlen ska användas, skriver Karin Rydén, Tillväxtverket.

Opinion

”Brist på digitala insikter inom Tillväxtverket”

DEBATT. För att Tillväxtverkets stöd till digitalisering ska kunna göra skillnad krävs större insikt om hur digital transformation går till, en radikalt ny ansöknings- och finansieringsmodell, skriver Robert Gabrielsson, Koinor Future.