Opinion

Opinion

”VW-skandalen visar på ett systemfel i EU”

DEBATT. Vår undersökning av VW-skandalen visar att det funnits en tydlig strid mellan miljö- och industrikommissionären. EU-kommissionen har inte vågat agera och kräva att instiftade lagar efterlevs, skriver Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker.

Opinion

”Elväg för lastbil – Kejsarens nya kläder”

DEBATT. Det är hög tid att kritiskt granska elvägar för tunga lastbilar. Idén är att förse vägarna med stolpar och kontaktledningar - som vi redan har längs järnvägen, skriver Sten Lövgren.

Opinion

”Konceptet Grön tillväxt saknar substans”

DEBATT. Radikal miljöpolitik kan på kort sikt leda till lägre tillväxt än annars. Det gäller bland annat klimatfrågan och kemikaliepolitiken. Men på lång sikt kan det vara en förutsättning för fortsatt tillväxt, enligt Per Kågeson som skrivit en ESO-rapport om Grön tillväxt.

Opinion

”Gärna mer dataforskning – men inte i nytt institut”

DEBATT. Vi måste dramatiskt öka mängden tillgängliga experter inom data science, speciellt inom maskininlärning och ai. Näringsministern måste fokusera på utmaningarna – inte på nya organisationer, skriver Pia Sandvik och Leif Ljungqvist, Rise.

Opinion

”Vi fortsätter avveckla Svedberglabbet”

REPLIK. Att driva Svedberglabbet vidare är inte förenligt med vårt uppdrag. Men vi välkomnar initiativ från andra intressenter, skriver Katarina Bjelke och Olof Karis, Uppsala universitet.

Opinion

”Smarta nät behöver nya elnätstaxor”

DEBATT. Ska vi till exempel ladda elbilar är det viktigt att effektuttaget styrs mot låglasttider. Med en vanlig säkringstariff finns det inget incitament att ladda nattetid, skriver Lennart Asteberg.

Opinion

”Bebyggelsen kan bli energilager”

DEBATT. Bebyggelsen kan fungera som energilager och balansera för väderberoende vind- och solkraft. Men laststyrning kan tillämpas även i nät med andra energibärare än el, som till exempel i fjärrvärmenät eller i gasnät, skriver Patrick Isacson, Christian Johansson och Erik Dotzauer, NODA Intelligent Systems AB.

Opinion

”Stoppa skrotningen av Svedberglabbet”

DEBATT. Industrin behöver Svedberglabbet. Genom att testa elektroniska system och göra dem mer motståndskraftiga mot partikelstrålning kan vi undvika allvarliga olyckor framöver, skriver Fredrik Sidahl, FKG, Johan Sittenfeld, Sveriges Ingenjörer, och Thomas Granlund, Saab.