Opinion

Opinion

Löfven: Vi kan inte vara billigast - måste bli bäst

DEBATT. Innovation ger nya jobb och jobb ger trygghet i tider av oro och extremism i samhället. Men vi kan aldrig bli billigast – därför måste vi bli bäst - inte nöja oss med en andraplats i innovationskraft, skriver Statsminister Stefan Löfven.

Opinion

”Skrota överskottet av utsläppsrätter”

DEBATT. Systemet för utsläppshandel är EU:s viktigaste verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser från industri- och energisektorn. Men klimatet tar stor skada om de nya reglerna urvattnas ytterligare, skriver Europaparlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Jakop Dalunde (MP).

Opinion

”Låt vägdrönare ta hand om sopor och paket”

DEBATT. Självkörande mikrofordon skulle nattetid kunna ta hand om varuleveranser i storstäderna, och varför inte våra sopor. Trängseln är minimal på gatorna och i promenadtakt minskar olycksrisken radikalt, skriver Anders Ydstedt från Kungliga Automobil Klubben.

Opinion

”Yrkesutbildning är ett smart val”

REPLIK. Antalet sökande till yrkesprogrammen i Stockholm är endast 15 procent. Det är kritiskt låga siffror, skriver Jan Holmquist, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Opinion

”Ny teknik lyftet för degenererad skola”

DEBATT. Den ökade kunskapsmängden i världen och lärarnas begränsade förmåga att hantera den, är den verkliga orsaken till skolans degenerering. Digitaliserad undervisning anpassad till varje individ är räddningen, enligt Lennart Swahn, utbildningsexpert.