Opinion

Opinion

”Framtidens material kommer från skogen”

DEBATT. Tekniska genombrott visar att den svenska skogen kan utvecklas till en mängd nya material. En nationell forskningsplattform ska sätta fart på utvecklingen inom skogsnäringen, skriver näringsminister Mikael Damberg, rektorerna på KTH och Chalmers samt företrädare från skogsindustrin.

Opinion

”Utsläppsrätter på avvägar i Europa”

DEBATT. Endast en vecka efter ratificeringen av Paris-avtalet är Europaparlamentet på god väg att misslyckas med ett av de viktigaste klimatåtagandena i EU inom överskådlig framtid - att revidera utsläppsrättsystemet ETS, skriver Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP).

Opinion

”Vattenkraftsjättar – er tur att agera”

DEBATT. Nu måste ägarna till vattenkraften inrätta den fond för miljöanpassning som var en del av energiöverenskommelsen, skriver Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen och Jan-Åke Jacobson, Svensk Vattenkraftförening.

Opinion

Läsarmöten ger energi – och stolthet

LEDARE. Det är alltid lika spännande att höra berättelser om entreprenörsresor. I förra veckan fick jag lyssna på flera när Ny Teknik och Affärsvärlden samlade tidigare vinnare på 33-listan på ett event på Nasdaq.

Opinion

”Låt näringslivet delta i plan om fossilfritt”

DEBATT. Vi har efterfrågat en seriös dialog om hur Sveriges transporter ska bli fossilfria i mer än ett års tid. Om en månad ska regeringens handlingsplan för alternativa bränslen vara klar. Tiden för dialog rinner ut, enligt Pernilla Winnhed Energiföretagen och Maria Malmkvist vd Energigas Sverige.

Opinion

”Massiva skattelättnader är kontraproduktivt”

DEBATT. Regeringen förbereder skattesänkningar på närmare 3,3 miljarder kronor per år för framförallt de tre stora eljättarna. Men att gynna eljättarna på bekostnad av hushållen är kontraproduktivt.

Opinion

”Ericsson, satsa på lokal utveckling”

DEBATT. Ericsson behöver ledarskap och affärsmannaskap av nytt slag, utan arrogans och med öppen inställning till samarbeten inom Sverige, skriver Christer Asplund, fd näringslivsdirektör i Stockholm och Magnus Fransson, fd Ericssonare.

Opinion

”Omställningen är i full gång”

SLUTREPLIK. Goldmann beskyller oss för problem som den förra regeringen skapade och bortser från våra stora reformer, svarar Isabella Lövin, klimatminister och Ibrahim Baylan, energiminister.

Opinion

”Avvecklad kärnkraft räddar inte klimatet”

REPLIK. Om Lövin och Baylan vill rädda klimatet är det märkligt att alla förslag handlar om att ställa om den redan koldioxidsnåla svenska elproduktionen. De använder i själva verket klimathotet som ursäkt för att avveckla kärnkraften, skriver Elias Rosell.