Opinion

Opinion

”Biokraftvärmen ger dubbel nytta i elsystemet”

DEBATT. Biokraften kan lösa problemen med elförsörjning under de mest kritiska timmarna. Kraftvärmeverken i fjärrvärmenäten producerar el när elen behövs som bäst, skriver Erik Dotzauer, styrmedelsexpert på Fortum Värme.

Opinion

”Digitaliseringen kräver mod”

DEBATT. Digitaliseringen har totalt ritat om kartan i taxi- hotell och musikbranschen. Det räcker inte längre att förbättra affärsmodellen - företagen måste skapa helt nya. Möjligheterna är stora men det krävs mod i ledningen.

Opinion

”Visa på bredden i ämnet teknik”

REPLIK. Jämställdhetsproblematiken i ingenjörsutbildningarna är så djupt rotad att det inte räcker med genuskurser för att förändra situationen, anser Amelie von Zweigbergk från Teknikföretagen.

Opinion

”Obegripligt förslag hotar klimatbästa bilarna”

DEBATT. Ett effektivt bonus-malus-system ska gynna de fordon som i verkligheten och totalt sett är bäst för klimatet. Regeringen måste göra om förslaget till miljöanpassning av Sveriges bilpark, skriver Matti Vikkula, Scandinavian Biogas, Maria Malmkvist, Energigas Sverige, Johanna Grant, Gröna Bilister och Markus Ekelund, 2050 Consulting AB.

Opinion

”Sex steg för att lyckas med säkra nanomaterial”

DEBATT. Möjligheterna med nanomaterialen är mycket stora men glöm inte bort säkerheten. Storleken påverkar materialets egenskaper och hur ska då gränsvärden sättas? Det finns risk att ”nano” blir synonymt med ”farligt”, skriver fyra forskare.

Opinion

KTH: ”Vi antar genus-utmaningen”

REPLIK. KTH antar Eriksson och Årströms utmaning att utbilda ingenjörer medvetna om genusfrågor och jämställdhet och som kan jobba för att eliminera problemen i dagens samhälle, svarar företrädare för KTH.