Medarbetare inom området transport av farligt gods

Vill du arbeta med säkra transporter?

Till enheten för säker hantering av farliga ämnen söker vi en medarbetare inom området transport av farligt gods.

Enheten är en del av avdelningen för utveckling av samhällsskydd och arbetar för en säker hantering av farliga ämnen och för att antalet olyckor med farliga ämnen ska vara få. Enheten arbetar med lagstiftning, stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom områdena brandfarliga och explosiva varor, transport av farligt gods och storskalig kemikaliehantering. Enheten ansvarar även för uppgifter inom tillsyns- och marknadskontrollsområdet. Dessutom hanterar enheten frågor om skydd mot brott och terrorism kopplat till enhetens ansvarsområden.

För transport av farligt gods ansvarar enheten bland annat för normgivning, handläggning av tillståndsärenden, tillsyn, marknadskontroll och information. Dessutom hanterar vi systemet för att godkänna förare för vägtransport av farligt gods samt examinerar säkerhetsrådgivare för farligt gods. Enheten företräder Sverige i EU- och FN-arbete samt ansvarar för erfarenhetsåterföring av inträffade olyckor. Reglerna för farligt gods innefattar bland annat klassificering av kemiska ämnen och arbete om produktinneslutningar som förpackningar, tryckkärl, tankar och fordon. Den grupp som arbetar med farligt gods består i dagsläget av 12 personer.


Dina arbetsuppgifter

Reglerna för transport av farligt gods tas fram internationellt och MSB deltar aktivt på dessa möten. Att representera Sverige och driva vår ståndpunkt vid sådana möten ingår i dina arbetsuppgifter. Utifrån de internationella reglerna tar MSB fram svenska föreskrifter inom området, och en stor del av arbetet kommer att ägnas åt föreskriftsarbete. Ditt fokus kommer att vara arbete med frågor som rör tryckkärl, tankar och fordonsteknik. 

Du kommer även att delta vid olika typer av informations- och utbildningsinsatser gentemot näringsliv och andra myndigheter. I dina arbetsuppgifter ingår också att svara på frågor från verksamheter och allmänhet kring reglerna om transport av farligt gods samt att handlägga ärenden som tillstånd, godkännanden och remisser. 

MSB har tillsyn över de som utbildar förare för transport av farligt gods samt de företag som transporterar eller avsänder farligt gods och som ska ha en säkerhetsrådgivare för farligt gods. I dina arbetsuppgifter kan det att ingå att genomföra tillsyn hos dessa verksamheter.

Även andra arbetsuppgifter på enheten kan komma att ingå i tjänsten.


Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som myndigheten bedömer som likvärdiga för tjänsten. Har du arbetat som säkerhetsrådgivare för farligt gods är det meriterande. Erfarenhet från myndighetsarbete eller från något annat av enhetens verksamhetsområden är också meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För arbetet krävs att du är initiativtagande, flexibel och strukturerad.

En förutsättning för ett bra arbete är att du har god samarbetsförmåga och är duktig på att skapa relationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.


Övrigt

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.


Är du intresserad?

Kontakta enhetschef Ann-Sofie Eriksson eller biträdande enhetschef Magnus Nygren. Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.


Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 27 mars 2017, märkt med referensnummer 2017/31. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.