Handläggare till enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är delad mellan Stockholm och Karlstad och består av ca 55 medarbetare. Tjänsten är placerad i Stockholm på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Verksam­heten utgör tillsammans med fyra enheter avdelningen för utveckling av samhälls­skydd.

Den 10 maj 2018 ska EUs nya direktiv på informationssäkerhetsområdet (NIS-direktivet) vara infört i Sverige. Det ställer nya informationssäkerhetskrav på våra samhällviktiga aktörer, både privata och offentliga. MSB kommer att få en central roll i detta arbete. Stöd, samordning och samarbete är nyckelord. Regelverk utgör också en central del för styrning och struktur inom området. MSB får redan idag meddela föreskrifter på informationssäkerhetsområdet för statliga myndigheter. Denna föreskriftsrätt kommer att utvidgas och omfatta privata och offentliga samhällsviktiga aktörer. Nu söker vi dig som kan bidra i arbetet med att utveckla regelverk och stöd till berörda aktörer med koppling till NIS-direktivet.

 

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att delta i det övergripande arbetet med att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. En väsentlig del av arbetet är att delta i införandet av NIS-direktivet i Sverige genom att bidra i föreskriftsarbetet och i utvecklingen av arbetssätt genom att bl.a. och stödja berörda myndigheter i sin tillsynsroll.

I arbetsuppgifterna ingår även att utveckla, driva och koordinera arbetet med våra samarbetsfora i enlighet med vår strategiska inriktning. Du kan även komma att leda något eller några av dessa fora. En central del är att externt företräda verksamheten då en nära samverkan med såväl näringsliv som centrala myndigheter inom området är av väsentlig betydelse. 

 

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande med inriktning på ämnesområden som är av betydelse för området samhällets informations- och cybersäkerhet. Du behöver ha erfarenhet av föreskriftsrelaterat arbete eller motsvarande regelverk. För arbetet krävs en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med tillsyn eller efterlevnadskontroll såsom revision. Även god kännedom om händelser och utveckling av betydelse för området informations- och cybersäkerhet i Sverige och i omvärlden ses som en merit.

Du behöver vara kvalitetsmedveten och strukturerad. Som person är du öppen och kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska också vara bekväm med att ha en stödjande roll. Du har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet och kan anpassa ditt arbete till olika målgrupper.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att arbeta med flera ärenden parallellt. Du är beredd på att delta i det övriga informationssäkerhetsarbetet vid MSB.

I rekryteringsprocessen kan arbetsprov komma att genomföras.

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jäm­ställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

 

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säker­hets­klassad och registerkontroll kommer att göras.

 

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Facklig företrädare är Cindy Sturesson SACO, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 6 juni 2017, märkt med referensnummer 2017/72. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.