Är du den Arbetsmiljökoordinator vi söker?

Dfind Science & Engineering söker en konsult alt underkonsult omgående till en roll som Arbetsmiljökoordinator för Utvecklingsprogrammet på Bromma Flygplats. Som konsult hos oss har du bl a fast månadslön, kompetensutveckling, nätverksträffar mm.


Bakgrund

Utvecklingsprogrammet Future Bromma (UFB) är ett program bestående av sju stora projekt varav fem är startade. Resterande startas inom kort. Största delen av entreprenadarbetena påbörjas i april/maj i år och pågår till 2018. Entreprenadarbeten är till större delen mark och anläggningsarbeten på flygplatsens flygsida (airside), dock är ett av projekten till övervägande del husbyggnad. Arbetsmiljöfrågorna är en central fråga i programmet eftersom flera projekt pågår samtidigt med befintlig flygtrafik. För att förbättra entreprenadens säkerhet så söker vi en arbetsmiljökoordinator.


Dina arbetsuppgifter

Arbetet innebär att utföra och bevaka arbetsmiljöuppgifter för Swedavias räkning i samtliga projektområden i Utvecklingsprogram Future Bromma (UFB). Detta arbete sker tillsammans med övriga medlemmar i arbetsmiljöteamet. I programmet finns en BAS-U och en övergripande arbetsmiljöledare som även sköter kontakter med flygplatsens driftorganisation. Alla projekten är specifikt fördelade geografiskt och ambitionen är att alla generella rutiner är eller skall vara så långt som möjligt lika mellan projekten för att förenkla arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet är ett teamarbete med byggledning och entreprenörer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden.

 • Följa upp tillsammans med BAS-U och på egen hand se till att UFB uppfyller arbetsmiljölagstiftningen i byggprojekten.

 • Planera, leda, sammanhålla och rapportera arbetsmiljöarbetet och åtgärder tillsammans med berörda intressenter.

 • Planera och genomföra genomgångar av i UFB ingående projekt och program i syfte att både stötta och utveckla arbetsmiljöarbetet.

 • Konsultera linjeverksamheten på Bromma Stockholm Airport samt Swedavia centralt avseende arbetsmiljöfrågor.

 • Arbetsmiljörondering ute på byggarbetsplatser.

Förväntat resultat

Arbetsmiljöarbetet är centralt för hela Bromma flygplats. Visionen är att inte ha några rapporterade personskador som kan relateras till projekten i programmet samt att minimera incidenter. För att uppnå visionen behövs bl.a. denna roll som arbetsmiljökoordinator för UFB.

Uppdragsgivare: Dfind Science & Engineering

Ort: Stockholm, Bromma

Omfattning: Heltid och sträcker sig till 2017-12- 21 med möjlighet till förlängning i 1år.

Sista ansökningsdag: Löpande tillsättning.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För information: Nshoma Bergkvist, +46733434853, nshoma.bergkvist@dfind.se


Kvalifikationer

 • Minst 6 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

 • Goda kunskaper i gällande lagstiftning avseende arbetsmiljö.

 • Goda erfarenheter av riskbedömningar och skyddsronder.

 • God administrativ förmåga.

 • God förståelse för arbetsmiljöarbetets del i byggprocessen.


Meriterande

 • Erfarenhet av arbetsmiljöarbete i entreprenadbranschen.

 • BAS-U utbildning, om inte bör genomföras under våren 2017

 • Ledarskapserfarenhet

 • KMA erfarenhet

Som person är du en stark ledare med en mycket god motivations- och kommunikationsförmåga, i tal och skrift på svenska.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du ett personligt engagemang och en god förmåga att effektivt driva ditt arbete och dina projekt framåt. Du har lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du är angelägen om att nå resultat och att hålla deadlines med hög kvalitet i ditt arbete.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.