Bygg

Bygg

Delar av djurbro över E6 rivs

Delar av den unika "djurbron" över E6 mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka, söder om Göteborg, måste rivas. Arbetet har redan inletts.