Bygg

Bygg

Slussen byggs utan ritningar

Byggbranschen börjar bli digital på allvar, med hjälp av internet of things, samt virtuell och förstärkt verklighet.

Bygg

Betongen kommer på rulle

Tyget anländer till byggarbetsplatsen ihoprullat. När det sprejas med vatten stelnar ytan till ett hårt betonglager.